Anevrizmal Subaraknoid Kanama

Anevrizmal subaraknoid kanama, beyindeki kan damarlarındaki anormal genişlemelerden kaynaklanan ciddi bir durumdur. Bu durum, ani başlayan şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Tanı yöntemleri arasında BT taramaları, anjiyografi ve lomber ponksiyon gibi yöntemler bulunmaktadır. Anevrizmal subaraknoid kanama vakalarında acil müdahalelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu durum, hastanın tedavi süreci ve sonuçları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Tanımı

Anevrizmal subaraknoid kanama, beyin dokusunun etrafında bulunan damarlardan birinin aniden yırtılması sonucu oluşan ciddi bir durumdur. Bu durum, beyin dokusu etrafındaki boşlukta kan birikmesine ve baskı oluşturmasına sebep olabilir. Anevrizmal subaraknoid kanama genellikle aniden ortaya çıkar ve yaşamı tehdit eden bir durum olabilir.

Bu durum genellikle başın arkasında ani ve şiddetli bir baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, ense sertliği, ışığa hassasiyet ve nörolojik belirtilerle kendini gösterir. Tanı konulabilmesi için genellikle beyin tomografisi (BT) veya beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme testleri gereklidir.

Anevrizmal subaraknoid kanama, acil müdahale gerektiren hayati bir durumdur ve vakit kaybetmeden profesyonel tıbbi yardım alınmalıdır. Bu durumun erken teşhisi ve tedavisi, hastanın hayatta kalma ve uzun vadeli sonuçları üzerinde belirleyici bir rol oynar.

Anevrizmal subaraknoid kanama vakaları, vakaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Detaylı bir tedavi planı oluşturulabilmesi için hastanın durumu ve kanamanın şiddeti göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda hastanın tedavi süreci, uzman bir sağlık ekibi tarafından bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmalıdır.

Anevrizmal subaraknoid kanama vakalarında, erken tanı ve uygun tedavi, hastanın iyileşme süreci ve sonuçları üzerinde belirleyici olabilir. Bu nedenle, hastanın durumunun detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi hayati önem taşır.

anevrizmal subaraknoid kanama

Belirtileri ve Tanı Yöntemleri

Anevrizmal Subaraknoid Kanama, ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, ense sertliği, ışığa duyarlılık ve bilinç kaybı gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Bu semptomlar, anevrizmanın yerleşim yerine ve kanamanın şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Anevrizmal Subaraknoid Kanama tanısı koymak için şu yöntemler kullanılabilir:

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması: Kanamanın varlığı ve şiddeti hakkında bilgi verir.
 • Lomber Ponksiyon: Beyin omurilik sıvısındaki kan varlığını tespit etmek için kullanılır.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) taraması: Kanamanın kaynağını ve etkilediği alanı görsel olarak incelemek için kullanılır.

Ayrıca, şunlar da göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Nörolojik muayene: Bilinç düzeyi, motor ve duyusal fonksiyonlar incelenir.
 • Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA): Anevrizmanın boyutu ve konumunu belirlemek için kullanılır.

Tüm bu tanı yöntemleri, hastalığın durumunu ve tedavi için izlenecek yol haritasını belirlemede önemli bir rol oynar. Anevrizmal Subaraknoid Kanama şüphesi durumunda vakit kaybetmeden uzman bir sağlık kuruluşuna başvurmak yaşamsal önem taşır. Hastalığın erken tanısı, tedavi sürecindeki başarı şansını artırabilir.

Acil Durum Müdahalelerinin Önemi

Anevrizmal Subaraknoid Kanama (ASK) acil bir durumdur ve hızlı müdahale hayati önem taşır. Bu süreçte, hastanın hayatta kalma ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için acil durum müdahaleleri büyük önem taşır. İşte ASK durumunda acil durum müdahalelerinin önemi:

 • Hızlı Tanı ve Tedavi: Anevrizmal Subaraknoid Kanama durumunda hızlı bir şekilde tanı konulması ve tedaviye başlanması gereklidir. Erken müdahale, hastanın hayatta kalma şansını arttırabilir.
 • Nörolojik Durum Değerlendirmesi: Acil serviste nörolojik durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Bilinç düzeyi, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtiler değerlendirilerek hastanın durumu hakkında hızlı bir fikir sahibi olunmalıdır.
 • İzlem ve Gözlem: Hasta, yoğun bakım ünitesinde izlem altında tutulmalıdır. Vital bulguların sıkı gözlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi hayati önem taşır.
 • Medikal Tedavi Uygulamaları: Yüksek tansiyon kontrolü, beyin ödemi önleme, nöbet kontrolü ve kan pıhtılaşmasını engellemeye yönelik tedavilerin hızla başlatılması gereklidir.

Bu noktada hastanın durumuna göre, acil durum müdahaleleri hayati önem taşır ve hızlı bir şekilde yapılması gereklidir.

Unutmayın, hemen bir tıbbi yardım almak için 112’yi arayın ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Ayrıca, ASK konusunda bilgi sahibi olmanın ve bu konuda farkındalık yaratmanın önemli olduğunu unutmayın.

İlaç Tedavisi Seçenekleri

Anevrizmal Subaraknoid Kanama’nın (ASK) tedavisinde, ilaçlar genellikle kanamanın neden olduğu komplikasyonları kontrol etmek ve tekrarlanmasını önlemek için kullanılır. Bu tedavi seçenekleri arasında şunlar bulunur:

 • Nimodipin: Anevrizma kaynaklı kanamalardan sonra en sık reçete edilen ilaçtır. Kan damarlarını genişleterek beyin kan akışını artırır. Bu şekilde, iskemik hasar riskini azaltabilir.
 • Kalsiyum Kanal Blokerleri: Beyin damarlarını genişleterek kan basıncını düşüren ilaçlardır. Bu ilaçlar, beyin damarlarının spazmını azaltarak kan akışını iyileştirebilir.
 • Anti-Epileptik İlaçlar: Kanamanın neden olduğu beyin dokusu tahribatı nedeniyle, hastalar bazen nöbetler yaşayabilir. Bu durumu önlemek için anti-epileptik ilaçlar reçete edilebilir.

Bu ilaçlar genellikle hastanın durumuna ve semptomlarına bağlı olarak belirlenir. Ayrıca, hastanın mevcut sağlık durumu ve diğer ilaçlarla etkileşimleri de dikkate alınmalıdır.

İlaç tedavisi genellikle cerrahi müdahale veya diğer tedavilerle birlikte kullanılır. Doğru ilaç rejiminin belirlenmesi, hastanın uzun vadeli iyileşme ve tekrarlama riskini azaltma açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, tedavi planının titizlikle takip edilmesi ve düzenli doktor kontrollerine katılmanın önemi büyüktür.

anevrizmal subaraknoid kanama

Cerrahi Müdahale Prosedürleri

Anevrizmal Subaraknoid Kanama durumunda cerrahi müdahale sıklıkla gerekebilir. Bu müdahaleler genellikle anevrizmanın neden olduğu kanamanın durdurulması ve tekrarını önlemeyi amaçlar. Cerrahi müdahale prosedürleri, hastanın durumuna, anevrizmanın konumuna ve kanamanın şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte Anevrizmal Subaraknoid Kanama için yaygın cerrahi müdahale prosedürlerinin bir özeti:

 • Clipping (Klipleme): Anevrizmanın bir klips yardımıyla kapatılmasını içeren cerrahi bir prosedürdür. Klips anevrizmayı besleyen kan akışını durdurarak kanamanın tekrarını önler.
 • Coiling (Sarılma): Bu prosedürde, ince bir katater kullanılarak anevrizma içine metal bir bobin yerleştirilir. Bu bobin, anevrizmanın içini doldurarak kanamanın durdurulmasını sağlar.
 • Bypass (Baypas): Eğer anevrizma beyin arterlerini etkilediyse, bypass cerrahisi kan akışını değiştirmek için kullanılabilir. Bu prosedürde, anormal damar bölgesini atlayan yeni bir kan damarı oluşturulur.

Cerrahi müdahale sonrası hastanın iyileşme süreci ve rehabilitasyonu önemlidir. Doktorun talimatlarına uygun olarak, hastanın dinlenmesi, ilaçlarının düzenli alınması ve kontrolleri için düzenli olarak kliniğe gitmesi gerekmektedir. Anevrizmal Subaraknoid Kanama geçiren hastaların uzun dönem takibi ve bakımı da hayati önem taşır.

Rehabilitasyon ve Uzun Dönem Takip

Anevrizmal Subaraknoid Kanama sonrası hastaların rehabilitasyon süreci oldukça önemlidir. Bu süreç, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve uzun vadeli takibini sağlamak amacıyla titizlikle yürütülmelidir. Rehabilitasyon ve uzun dönem takip aşamaları şu detayları içerir:

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programları:
  • Hastanın günlük yaşam aktivitelerine yeniden entegre olabilmesi için fizyoterapi ve rehabilitasyon programları oldukça etkilidir. Bu programlar, kas gücünü artırmak, dengeyi sağlamak ve mobiliteyi geliştirmek amacıyla uygulanır.
 • Konuşma ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi:
  • Anevrizmal Subaraknoid Kanama sonrası bazı hastaların konuşma ve iletişim becerileri etkilenebilir. Bu durumda uzmanlar, hastanın dil ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla terapi programları uygular.
 • Kognitif Rehabilitasyon:
  • Hastaların bilişsel fonksiyonlarını geliştirmek ve kognitif yeteneklerini desteklemek için kognitif rehabilitasyon programları uygulanır. Bu programlar, hastaların bilişsel esnekliğini, dikkatini ve problem çözme becerilerini artırmaya yöneliktir.

Bu rehabilitasyon süreci, hastanın yaşadığı fiziksel, duygusal ve bilişsel zorlukları ele alarak uzun vadeli sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler. Uzun dönem takip ise hastanın tedavi sürecinin ardından düzenli kontroller ile sağlık durumunun izlenmesini ve olası komplikasyonların erken tespit edilmesini sağlar. Bu şekilde, hastaların uzun vadeli sağlık ve refahlarının korunması hedeflenir.

Bakım Süreçleri ve Destekleyici Tedaviler

Anevrizmal Subaraknoid Kanama sonrası bakım süreçleri hastanın sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu süreçte destekleyici tedaviler de hastanın iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyebilir. İşte bu süreçte uygulanan bazı bakım süreçleri ve destekleyici tedaviler:

 • Yoğun Bakım İzlemi: Anevrizmal Subaraknoid Kanama sonrası hastalar genellikle yoğun bakım ünitesinde izlenir. Bu sayede olası komplikasyonlar erken tespit edilir ve hemen müdahale edilir.
 • Nörolojik İzlem: Hastanın nörolojik durumu düzenli olarak izlenir. Bilinç durumu, hareket kabiliyeti ve diğer nörolojik fonksiyonlar sürekli takip edilir.
 • İlaç Tedavisi: Hastanın durumuna bağlı olarak ağrı kontrolü, nöbetlerin önlenmesi ve kan basıncının düzenlenmesi için çeşitli ilaçlar kullanılabilir.
 • Beslenme Desteği: Anevrizmal Subaraknoid Kanama sonrası hastaların beslenmesi önemlidir. Gerekirse enteral veya parental beslenme desteği sağlanabilir.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Hastanın fiziksel ve zihinsel rehabilitasyonu için fizyoterapi ve konuşma terapisi gibi teknikler uygulanabilir.
 • Psikolojik Destek: Hem hastanın hem de yakınlarının psikolojik destek alması önemlidir. Danışmanlık hizmetleriyle duygusal destek sağlanabilir.

Bu bakım süreçleri ve destekleyici tedaviler, hastanın iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca, hastanın yaşam kalitesini artırmaya da yardımcı olabilir. Bu nedenle, tedavi sürecinde bu destekleyici bakım hizmetlerine de önem verilmelidir.

Hastalıkla Baş Etme Stratejileri

Anevrizmal Subaraknoid Kanama tanısı konmuş bireyler, hastalıkla başa çıkmak için çeşitli stratejiler benimseyebilirler. Bu stratejiler arasında şunlar bulunabilir:

 • Bilgi Edinme: Hastalık hakkında doğru ve güvenilir bilgi edinmek, hastanın durumu hakkında daha iyi bilinçlenmesine ve tedavi sürecine aktif bir şekilde katılmasına yardımcı olabilir.
 • Destek Gruplarına Katılma: Benzer sorunlarla karşı karşıya olan diğer bireylerle iletişim kurmak, duygusal destek almak ve deneyimlerini paylaşmak, hastaların duygusal iyileşme sürecine katkıda bulunabilir.
 • Düzenli Egzersiz: Uzmanlar, düzenli egzersizin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilediğini belirtmektedir. Bu sebeple düzenli egzersiz yapmak, hastaların genel sağlık durumlarını olumlu yönde etkileyebilir.
 • Ruhsal Destek: Profesyonel destek almak, hastaların hastalıkla başa çıkma sürecinde önemli bir role sahiptir. Ruhsal destek almak, hastaların duygusal zorluklarla daha iyi baş etmelerini sağlayabilir.

Bu stratejilerin her biri, anevrizmal subaraknoid kanama geçiren bireylerin hastalıkla baş etme sürecinde destek olabilir. Kişiselleştirilmiş bir yaklaşım izlemek ve doktorun önerilerini dikkate almak da oldukça önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Anevrizmal Subaraknoid Kanama nedir?

Anevrizmal Subaraknoid Kanama, beyin damarlarında bulunan bir anevrizmanın patlaması sonucu oluşan bir tür beyin kanamasıdır. Bu durum ciddi bir acil durum olarak kabul edilir ve hızlı müdahale gerektirir.

Anevrizmal Subaraknoid Kanama’nın belirtileri nelerdir?

Bu tür beyin kanamasının belirtileri şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, ışığa hassasiyet, boynun sertliği ve bilinç kaybıdır. Hastaların birçoğu aniden ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı ile belirti verir.

Anevrizmal Subaraknoid Kanama nasıl teşhis edilir?

Bu durumun teşhisi için genellikle beyin tomografisi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılır. Ayrıca, lomber ponksiyon (bela çekme) testi de teşhis sürecinde yardımcı olabilir.

Anevrizmal Subaraknoid Kanama’nın tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi genellikle hastanın durumuna ve kanamanın ciddiyetine bağlı olarak belirlenir. Cerrahi müdahale, anjiyoplasti, stent yerleştirme ve embolizasyon gibi teknikler tedavi seçenekleri arasında yer alır.

Anevrizmal Subaraknoid Kanama’nın risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörleri arasında hipertansiyon, ailede anevrizma öyküsü, sigara içme alışkanlığı, alkol tüketimi ve obezite bulunmaktadır.

0/5 (0 Reviews)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Scroll to Top