Bel Kanal Darlığı

bel kanal darlığı

Bel Kanal Darlığı

Lomber omurga (bel), omurganın alt kısmında, kaburgalar ile leğen kemiği arasında yer alan beş omurdan oluşur. Bel kanal darlığı omurilik kanalının daralmasıdır ve belden bacaklara giden sinirleri sıkıştırır. Gelişimsel nedenlerden dolayı daha genç hastaları etkileyebilse de, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri etkileyen dejeneratif bir durumdur.

Omurga kanalının daralması genellikle yıllar veya on yıllar boyunca yavaşça gerçekleşir. Yaşlanmayla birlikte diskler daha az süngerimsi hale gelir, bu da disk yüksekliğinin kaybına neden olur ve sertleşmiş diskin omurga kanalına doğru şişmesine yol açabilir. Kemik çıkıntıları da oluşabilir ve bağlar kalınlaşabilir. Tüm bunlar merkezi kanalın daralmasına katkıda bulunabilir ve semptomlara yol açabilir ya da açmayabilir. Semptomlar iltihaplanma, sinir(ler)in sıkışması veya her ikisine bağlı olabilir.

Bu semptomlar şunları içerebilir:

Dejeneratif spondilolistezis ve dejeneratif skolyoz (omurga eğriliği) bel kanal darlığı ile ilişkili olabilecek iki durumdur. Dejeneratif spondilolistezis (bir omurun diğerinin üzerine kayması) faset eklemlerinin osteoartritinden kaynaklanır. En yaygın olarak, L4’ün L5 omurunun üzerinden kaymasını içerir. Genellikle bel kanal darlığı ile aynı cerrahi olmayan (“konservatif”) ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.

Dejeneratif skolyoz en sık belde görülür ve daha çok 65 yaş ve üzeri kişileri etkiler. Dejeneratif skolyoz ile ilişkili sırt ağrısı genellikle yavaş yavaş başlar ve aktivite ile bağlantılıdır. Bu skolyoz türünde omurga eğriliği genellikle nispeten azdır. Cerrahi olmayan önlemler durumla ilişkili ağrıyı iyileştirmede başarısız olduğunda cerrahi endike olabilir.

Teşhis

Tanı bir beyin cerrahı tarafından öykü, semptomlar, fizik muayene ve test sonuçlarına göre konur.

Kullanılan görüntüleme çalışmaları aşağıdakileri içerebilir:

Cerrahi Olmayan Tedavi

Zaman, ilaçlar, duruş yönetimi, esneme ve egzersiz kombinasyonu, ağrı alevlenmelerinde birçok hastaya yardımcı olabilir. Kilo yönetimi, nikotini bırakma ve kemik güçlendirme çabaları da endike olabilir.

Cerrahi Tedavi

Cerrahi olmayan tedavi (yukarıda açıklandığı gibi) semptomları iyileştirmezse doktor ameliyat önerebilir. Farklı türlerde omurga ameliyatları mevcuttur ve özel duruma bağlı olarak, bir beyin cerrahı hasta için hangi prosedürün uygun olabileceğini belirlemeye yardımcı olacaktır. Her ameliyatta olduğu gibi, hastanın riskleri arasında yaş, genel sağlık durumu ve diğer konular yer alır ve bunların hepsi önceden dikkate alınır.

Bir hasta aşağıdaki durumlarda ameliyat için aday olarak kabul edilebilir:

Kullanılabilecek birkaç farklı cerrahi prosedür vardır ve bunların seçimi vakanın ciddiyetinden etkilenir. Hastaların küçük bir yüzdesinde, spinal instabilite spinal füzyon yapılmasını gerektirebilir – bu karar genellikle ameliyattan önce belirlenir. Spinal füzyon, iki veya daha fazla omur arasında sağlam bir birleşme oluşturan bir ameliyattır. Spinal füzyon omurganın güçlendirilmesine ve stabilize edilmesine yardımcı olabilir ve böylece şiddetli ve kronik sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Ameliyat Türleri

Lomber omurgada en yaygın ameliyat dekompresif laminektomi olarak adlandırılır; bu ameliyatta sinirler için daha fazla alan yaratmak amacıyla omurların laminaları (çatısı) çıkarılır. Bir beyin cerrahı, omurları kaynaştırarak veya kaynaştırmadan ya da bir diskin bir kısmını çıkararak laminektomi gerçekleştirebilir. Füzyonu geliştirmek ve omurganın dengesiz bölgelerini desteklemek için spinal enstrümantasyonlu veya enstrümantasyonsuz bir spinal füzyon kullanılabilir.

Bel kanal darlığı tedavi etmek için diğer ameliyat türleri veya teknikler/yöntemler şunlardır:

Ameliyatın potansiyel faydaları, ameliyat ve anestezi risklerine karşı her zaman dikkatle tartılmalıdır. Nihayetinde ameliyat olan bel kanal darlığı hastalarının büyük bir yüzdesi ameliyattan sonra belirgin ağrı rahatlaması bildirse de, ameliyatın her bireye yardımcı olacağının garantisi yoktur.

Bu bilgiler bir tıbbi tavsiye niteliği taşımamaktadır. Özel nöroşirürji tavsiyesi veya yardımı arayan herkes kendi beyin cerrahına danışmalıdır.

Exit mobile version