Servikal Spondilotik Miyelopati

Omurga sağlığı konusunda gün geçtikçe daha fazla bilinçleniyoruz ve bu bilincin artmasıyla beraber pek çok kişi Servikal Spondilotik Miyelopati hastalığı hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu rahatsızlık, boyun bölgesindeki omurganın zamanla yıpranması ve sinir dokularına baskı yapması nedeniyle ortaya çıkar ve çeşitli semptomlarla kendini gösterir. Makalemizde, hastalığın belirtileri, teşhis yöntemleri, risk faktörleri ve evreleri ele alınarak, servikal spondilotik miyelopatiye yönelik en güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını inceleyeceğiz. Modern görüntüleme tekniklerinden tutun da, konservatif tedavi yöntemlerine ve cerrahi müdahale seçeneklerine kadar pek çok konuya değinilecek. Böylelikle bu zorlu hastalıkla mücadelede en bilinçli adımları atmanıza yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Servikal Spondilotik Miyelopatinin Belirtileri ve Teşhisi

Servikal Spondilotik Miyelopati, omurganın servikal bölgesinde, özellikle boyun fıtığı olarak da bilinen disk dejenerasyonu ve kemik büyümelerinin daralttığı omurilik kanalından kaynaklanan bir hastalıktır. Teşhisi konulmadan önce, hastalar genellikle aşağıdaki belirtileri yaşar:

 • Kollar, bacaklar ve gövdede güç kaybı veya zayıflama
 • El ve parmaklarda beceriksizlik
 • Dengesiz yürüme ya da düşme eğilimi
 • Nörolojik semptomlar, örneğin miyelopatik el ya da karıncalanma
 • İlerleyen durumlarda, idrar veya dışkı kaçırma gibi otonomik disfonksiyon belirtileri

Belirtilerin fark edilmesiyle beraber hastanın Servikal Spondilotik Miyelopati teşhisini kesinleştirmek için ayrıntılı bir fiziki muayene gereklidir. Bunun yanında, modern görüntüleme teknikleri ile desteklenmelidir:

 • MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
 • CT (Bilgisayarlı Tomografi) taraması
 • İleri durumlarda miyelografi
 • Elektrofizyolojik testler (EMG ve NCV)

Teşhiste bu tür görüntüleme testleri önemli rol oynar. Belirtiler ile birebir örtüşen omurilik hasarını ve sinir sıkışmalarını açıkça göstererek tedavi yöntemlerinin planlanmasında yol gösterici niteliktedir. Bu süreçte, hastanın tıbbi geçmişi ve risk faktörleri de göz önünde bulundurularak doğru ve hızlı bir teşhisin önemi vurgulanmaktadır. Servikal Spondilotik Miyelopati tanısı, kapsamlı bir değerlendirme ve doğru tanı yöntemlerinin bir araya getirilmesi ile mümkün olmaktadır.

servikal spondilotik miyelopati

Risk Faktörleri ve Hastalığın Evreleri

Servikal Spondilotik Miyelopati, omurganın servikal bölgesinde meydana gelen ve sinirlerin sıkışmasıyla karakterize bir hastalıktır. Bu durum, genellikle yaşlanma ile ilişkilendirilse de, belirli risk faktörlerinin bilinmesi hastalığın önlenmesi veya erken teşhis edilmesi açısından kritik önem taşır.

Hastalığın Risk Faktörleri:

 • Yaşlanma: Kıkırdak ve kemik yapıdaki doğal aşınmalar, servikal spondilozun en yaygın sebebidir.
 • Aşırı Kullanım: Mesleki veya spor aktiviteleri nedeniyle servikal omurgada aşırı yüklenme.
 • Genetik Yatkınlık: Aile geçmişinde benzer omurga problemleri olan kişiler risk altındadır.
 • Sigara Kullanımı: Sigara, kemik sağlığını olumsuz etkiler ve disk dejenerasyonuna katkıda bulunabilir.

Hastalığın Evreleri:

Servikal Spondilotik Miyelopati’nin ilerleyişi genellikle kademelidir ve belirli evrelerde sınıflandırılabilir.

 1. Hafif Evre:
  • Hastalar genellikle boyun ağrısı ve sertlik hisseder.
  • Kol gücünde ve el becerisinde hafif azalmalar gözlenebilir.
 2. Orta Evre:
  • Denge sorunları ve yürüme zorluğu gibi nörolojik belirtiler ortaya çıkar.
  • El becerilerinde daha belirgin bir azalma yaşanır.
 3. İleri Evre:
  • Ağır motor yetenek kayıpları, özellikle yürüme yetisinde gözle görülür bozulmalar söz konusudur.
  • Zamanında müdahale edilmezse kalıcı hasar oluşabilir.

Risk faktörleri ve hastalık evreleri dikkate alındığında, Servikal Spondilotik Miyelopati için düzenli kontroller ve erken müdahale büyük önem taşır. Bu, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini korumak adına vazgeçilmezdir.

Modern Görüntüleme Teknikleriyle Hastalığın Değerlendirilmesi

“Servikal Spondilotik Miyelopati” (SSM) tanısı koymak ve hastalığın şiddetini değerlendirmek için kullanılan modern görüntüleme teknikleri, teşhis ve tedavi süreçlerinde kritik öneme sahiptir. Bu teknikler sayesinde, doktorlar omurga yapıları ve omurilikteki potansiyel hasarlar konusunda ayrıntılı bilgilere erişebilirler.

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Omurilik yapısını ve çevresindeki yumuşak dokuları üç boyutlu olarak gösterir. SSM’nin tanısında altın standart olarak kabul edilir çünkü omurilik sıkışmasını ve sinir iltihabını net bir şekilde ortaya koyabilir.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Kemik yapıları dikkate alındığında, BT taramaları özellikle yararlıdır. Kemik spurs (osteofitler) veya fıtıklaşmış diskler gibi anormallikleri görselleştirmede etkili bir yöntemdir.
 • BT Myelografi: BT ile birlikte kullanılan bir kontrast madde sayesinde, omurilik ve sinir kökleri daha detaylı incelenebilir. Özellikle MRI kullanılamayan hastalar için tercih edilir.
 • Difüzyon Tensor Görüntüleme (DTI): Omurilikteki sinir yollarını ve hasar seviyesini değerlendirmede kullanılan ileri bir MRI tekniğidir.

Modern görüntüleme tekniklerinin doğru ve etkin kullanımı, “Servikal Spondilotik Miyelopati”nin erken teşhisinde ve hastanın uygun tedavi planının oluşturulmasında büyük role sahiptir. Ancak, bu tekniklerin her birinin kendine özgü avantajları ve sınırlılıkları bulunduğundan, doktor tercihi ve hastanın koşulları doğrultusunda uygun yöntemin seçilmesi önem taşır.

Konservatif Tedavi Yöntemleri ve Etkinlikleri

Servikal Spondilotik Miyelopati (SSM) hastaları için konservatif tedavi yöntemleri, cerrahi müdahaleye alternatif ya da cerrahi öncesi belirli koşulları iyileştirme amacı taşır. Aşağıda, bu yöntemlerin bazıları ve etkinlikleri hakkında bilgiler yer almaktadır:

 • İlaç Tedavisi:
  • Anti-inflamatuar İlaçlar: Ağrı ve inflamasyonu azaltmaya yönelik NSAID’ler kullanımı.
  • Kas Gevşeticiler: Kas spazmlarının hafifletilmesi için reçete edilir.
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon:
  • Egzersiz Programları: Boyun ve omurga stabilitesini arttırmaya yardımcı olan düzenli egzersizler.
  • Manual Terapi: Kol ve bacaklarda güç kaybını gidermeye yönelik tedavi yöntemleri.
 • Destekleyici Tıbbi Cihazlar:
  • Boyunluk Kullanımı: Omurgayı desteklemek ve hareketi sınırlamak için geçici sürelerle önerilir.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri:
  • Ergonomik Düzenlemeler: Günlük aktivitelerde ve iş yerinde ergonomiye önem vermek.

SSM tedavisinde konservatif yöntemlerin etkinliği, hastalığın şiddetine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Erken teşhis ve müdahale bu yöntemlerin başarısını arttıran faktörlerden biridir. Ancak, ilerlemiş vakalarda cerrahi müdahale kaçınılmaz olabilir. Tedavinin etkili olup olmadığını anlamak için düzenli takip ve değerlendirme önemlidir.

servikal spondilotik miyelopati

Cerrahi Müdahale Seçenekleri

Servikal Spondilotik Miyelopati tedavisinde cerrahi müdahaleler, konservatif tedavi yöntemlerinin yeterli gelmediği veya hastalığın ileri evrelerde olduğu durumlar için tercih edilir. Öncelikli olarak hastalığın şiddetine ve hastanın genel durumuna bağlı olarak farklı cerrahi teknikler uygulanabilir. İşte bazı yaygın cerrahi seçenekler:

 • Anterior Servikal Disk Cerrahisi: Boyun bölgesindeki etkilenen disklerin çıkarılarak, omurganın ön kısmından yapılan bir işlemdir.
 • Posterior Servikal Laminektomi: Omurganın arka kısmından yapılan bu işlemde, omurilik üzerindeki baskı ortadan kaldırılmayı hedefler.
 • Füzyon (Kemik Kaynağı) Yöntemi: İstikrarı sağlamak için omurga segmentlerinin birleştirildiği bir cerrahi teknik.

Cerrahi yöntem seçiminde, hastanın semptomlarının yanı sıra Servikal Spondilotik Miyelopati’nin yaygınlığı ve yerleşim yeri de önemli faktörlerdir. Ayrıca, her cerrahi yaklaşımın kendine özgü riskleri ve iyileşme süreçleri vardır. Bu seçenekler arasından en uygun olanın belirlenmesi için mutlaka deneyimli bir nöroşirürji uzmanı ile detaylı bir değerlendirme yapılması gereklidir. Hastaların iyileşme süreçleri, seçilen cerrahi müdahaleye özel rehabilitasyon programları ile desteklenmelidir.

Servikal Spondilotik Miyelopati Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon Süreci

Servikal Spondilotik Miyelopati hastalığı tedavi süreci, cerrahi müdahalenin ardından başarılı bir rehabilitasyon programı ile devam eder. Bu dönem, hastanın iyileşme hızını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Cerrahi sonrası dönemde fizik tedavi, boyun ve omurga hareketliliğini artırmayı, kas gücünü geri kazandırmayı ve ağrıyı azaltmayı amaçlar.
 • Hasta Eğitimi: Hastaların, günlük aktiviteleri sırasında boynunu nasıl koruyacakları ve ergonomik prensiplere nasıl uyacakları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
 • İlaç Tedavisi: Ağrı kontrolü için anti-inflamatuar ve kas gevşetici ilaçlar önemli bir rol oynayabilir.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Hastanın ev ve iş ortamındaki ergonomik düzenlemeler, ağır kaldırma eylemlerinden kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri rehabilitasyon sürecine katkıda bulunur.

Servikal Spondilotik Miyelopati hastalarının, cerrahi sonrası erken dönemde rehabilitasyon sürecine başlamaları, uzun dönem iyileşme ve fonksiyonel kapasitenin artırılması açısından hayati önem taşır. Her hastanın rehabilitasyon planı, kişisel ihtiyaçlarına ve cerrahi müdahalenin kapsamına göre bireyselleştirilmelidir. Bu süre zarfında, düzenli kontroller ve hekim tavsiyeleri, sağlıklı bir iyileşme sürecinin temel taşları arasında yer alır.

Hastalığın İlerlemesini Engelleme Yöntemleri

Servikal Spondilotik Miyelopati’nin ilerlemesi, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Ancak, belirli önlemler alarak ve yaşam tarzı değişiklikleri yaparak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak mümkün olabilir. İşte bazı önleyici stratejiler:

 • Düzenli Egzersiz:
  • Hafif germe hareketleri, omurganın esnekliğini artırmaya yardımcı olabilir.
  • Yüzme, kasları güçlendirirken omurgaya baskı yapmayan bir aktivitedir.
 • Doğru Postür:
  • Uzun süre bilgisayar başında çalışırken ergonomik oturma düzeni önemlidir.
  • Ağırlıkları kaldırırken doğru teknikleri kullanmak, boynun üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olur.
 • Sağlıklı Kiloda Kalmak:
  • Fazla kilo, boyun ve sırt bölgesindeki eklemlere ekstra yük bindirir.
 • Sigara ve Alkol Tüketiminden Kaçınma:
  • Sigara, kan dolaşımını bozarak iyileşmeyi yavaşlatabilir ve hastalığın ilerlemesine katkıda bulunabilir.
 • Periyodik Kontrol:
  • Düzenli doktor muayeneleri ve gerektiğinde görüntüleme testleri, erken müdahale için kritiktir.

Servikal Spondilotik Miyelopati ile yaşamak, bireysel farkındalık ve proaktif tedbirlerle daha yönetilebilir hale gelebilir. Unutmayın, önerilen bu yöntemler sadece genel bilgilendirme içindir ve herhangi bir tedavi planına başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Yaşam Kalitesi Üzerinde Hastalık ve Tedavilerin Etkileri

Servikal Spondilotik Miyelopati (SSM), boynun osteoartrit kaynaklı omurilik sıkışması sonucu gelişen ve kişinin günlük yaşam aktivitelerini ciddi ölçüde etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Hastalığın yaşam kalitesi üzerine etkileri ve tedavi yöntemlerinin bu etkileri ne kadar azaltabildiği son derece önemlidir.

 • Hastalığın Etkileri:
  • Kronik ağrı
  • Motor becerilerde azalma
  • Duyu kaybı ve uyuşma
  • Koordinasyon ve denge problemleri
 • Tedavi Yöntemlerinin Etkileri:
  • Konservatif tedaviler (ilaç, fizik terapi vb.): Ağrıyı ve inflamasyonu hafifletir, hareketliliği artırır.
  • Cerrahi müdahale: Omurilik üzerindeki baskıyı azaltır, semptomları hafifletir ve ilerleyişin önüne geçebilir.

Servikal Spondilotik Miyelopati tedavisinin, özellikle erken tanı ve tedaviyle, kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde artırabileceğini unutmamak gerekir. Rehabilitasyon süreci, tedavinin etkinliğini destekleyerek hastaların günlük yaşantılarına daha hızlı ve daha sağlıklı bir şekilde dönmelerine katkıda bulunur.

Tedavi sonrası yaşam kalitesindeki artış, genel olarak hastanın tedaviye verdiği yanıt ve uygulanan tedavi yöntemlerinin doğru seçilip seçilmediğiyle doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden, hastalığın teşhis ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım benimsemek, kişiye özgü tedavi planları oluşturmak ve düzenli takip yapmak, SSM’nin yönetilmesinde hayati rol oynar.

Sıkça Sorulan Sorular

Servikal spondilotik miyelopati nedir?

Servikal spondilotik miyelopati, boyun omurları (servikal omurga) içerisindeki omurilik sıkışması nedeniyle oluşan bir durumdur. Omurga kemiklerindeki dejeneratif değişiklikler, omurlar arası disklerin yıpranması ve kemik büyümeleri (osteofit), omurilik üzerine baskı yapabilir ve bu baskı sonucunda sinir fonksiyonlarında bozulma meydana gelir. Bu durum, çeşitli nörolojik belirtileri ve vücutta motor kontrolde azalmayı tetikler. Sıklıkla yaşlanmanın doğal bir parçası olarak görülen bu rahatsızlık, özellikle orta yaş ve üzeri bireylerde karşımıza çıkar.

Servikal spondilotik miyelopatinin en yaygın belirtileri nelerdir?

Bu hastalığın en yaygın belirtileri, boyun ağrısı ve sertliği, elde ve kollarda güç kaybı, el becerilerinde azalma, uyumsuzluk, yürüme zorluğu ve bacaklarda kuvvetsizlik olarak sayılabilir. İlerleyen durumlarda, idrar ve dışkı kontrolünde zorluk gibi daha ciddi semptomlar da görülebilir. Belirtiler genellikle yavaş yavaş ilerleyen bir sürecin sonunda ortaya çıkar ve zamanla şiddetlenebilir.

Servikal spondilotik miyelopatinin tanısı nasıl konulur?

Tanı, hastanın şikayetleri ve fiziki muayene bulguları ile başlar. Hastanın ayrıntılı tıbbi geçmişi alınır ve belirtilerin derecesi değerlendirilir. Tanının kesinleştirilmesi için manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve gerektiğinde miyelografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Bu görüntüleme yöntemleri, omurlar ve omurilikteki değişikliklerin detaylı bir şekilde incelenmesine olanak tanır. Ayrıca, elektrofizyolojik testler (örneğin, EMG) ile sinir iletim hızı ve fonksiyonları değerlendirilebilir.

Servikal spondilotik miyelopatinin tedavi yöntemleri nelerdir?

Servikal spondilotik miyelopatinin tedavisi, hastanın belirtilerinin şiddetine ve durumun ilerleyişine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hafif vakalar genellikle fiziksel terapi, ağrıyı hafifletici ilaçlar ve aktivite modifikasyonu gibi konservatif yöntemler ile yönetilebilir. Şiddetli veya ilerlemiş durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi tedaviler omurilik üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefler ve omurilik kanalını genişletmek, omurlar arasındaki diskleri sabitlemek veya omurgayı stabilize etmek için yapılabilir. Hastalığın ciddiyeti ve hasta özellikleri göz önünde bulundurularak en uygun tedavi planı belirlenir. Cerrahi sonrası rehabilitasyon da hastanın iyileşme sürecinde büyük önem taşır.

0/5 (0 Reviews)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Scroll to Top