Vertebral Kordomalar

Vertebral kordomalar, omurganın nadir görülen tümörleridir ve genellikle belirli belirtilerle ortaya çıkar. Bu tür tümörlerin tanısı genellikle radyolojik görüntüleme teknikleri ve biyopsi ile konulur. Kordoma tanı yöntemleri arasında MRG, BT taramaları ve radyografiler yer almaktadır. Bu yöntemler, tümörün konumunu ve yayılımını belirlemede oldukça önemlidir. Vertebral kordomaların belirtileri ve tanı yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Vertebral Kordomaların Tanımı

Vertebral Kordomalar, omurganın tabanında, sakrum veya koksiks bölgesinde ortaya çıkan nadir görülen tümörlerdir. Genellikle yavaş büyüme gösterirler ve genellikle iyi huylu olarak sınıflandırılsa da, agresif bir şekilde büyüyebilirler. Bu tür tümörler, omurganın destekleyici dokusundan kaynaklanır ve çevresindeki dokulara baskı uygulayarak semptomlara neden olabilirler.

Vertebral Kordomaların Özellikleri:

 • Genellikle yavaş büyürler
 • Omurga tabanında ortaya çıkarlar
 • Genellikle iyi huylu olsalar da agresif büyüme gösterebilirler
 • Çevre dokulara baskı yaparak semptomlara neden olabilirler

Bu tür tümörlerin tanınması ve doğru bir şekilde teşhis edilmesi, uygun tedavinin planlanması için oldukça önemlidir. İlerleyen bölümlerde kordoma belirtileri ve tanı yöntemlerine daha detaylı olarak değineceğiz.

vertebral kordomalar

Kordoma Belirtileri

Vertebral kordomalar genellikle belirgin semptomlara neden olabilir. Bu belirtiler genellikle kademeli bir şekilde ortaya çıkabilir ve şunları içerebilir:

 • Bel ve Sırt Ağrısı: Vertebral kordomaların en yaygın belirtisi bel ve sırt ağrısıdır. Bu ağrı genellikle zamanla artabilir ve dinlenme ile azalmaz.
 • Nörolojik Semptomlar: Kordomalar, omurilik üzerinde baskı oluşturarak sinirlerin sıkışmasına neden olabilir. Bu durumda kişide bacaklarda kuvvet kaybı, duyu kaybı veya idrar-boşaltım problemleri gibi nörolojik semptomlar ortaya çıkabilir.
 • Hareket Kısıtlılığı: Kordoma, omurga yapısını etkileyerek hareket kısıtlılığına ve zorlanmaya neden olabilir.
 • Kitle Hissi: Kitle oluşumuyla ilişkili olarak, hastalar sırtlarında veya bel bölgelerinde anormal bir kitle veya şişlik hissedebilir.

Bu belirtiler genellikle hastalığın ilerlemesiyle artış gösterir. Erken teşhis ve tedavi, bu belirtilerin etkilerini hafifletebilir ve hastalığın ilerlemesini engelleyebilir. Bu nedenle, belirtileri dikkatlice gözlemlemek ve uzman bir doktora danışmak önemlidir.

Unutmayın, herhangi bir şüpheli belirti durumunda derhal tıbbi yardım almak çok önemlidir.

Kordoma Tanı Yöntemleri

Vertebral Kordomaların tanısı konulurken birkaç farklı yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerin başlıcaları şunlardır:

 • Görüntüleme Teknikleri: Vertebral Kordomaların tespit edilmesinde, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme teknikleri sıkça kullanılır. Bu tekniklerle tümörün konumu, büyüklüğü ve çevre dokularla ilişkisi detaylı bir şekilde incelenebilir. Aynı zamanda, tümörün kemik dokusuna olan etkisi de bu görüntüleme yöntemleriyle belirlenebilir.
 • Biyopsi ve Patoloji İncelemesi: Kordoma tanısının kesinleştirilmesi için biyopsi işlemi uygulanır. Bu işlem sırasında tümörden doku örnekleri alınarak laboratuvar ortamında incelenir. Patoloji uzmanları, bu incelemeler sonucunda tümörün doğası, tipi ve agresifliği hakkında detaylı bilgi sunar.

Bu tanı yöntemleri, Vertebral Kordomaların doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve uygun tedavi planının oluşturulmasında büyük önem taşır. Bu sayede hastaların durumlarına uygun tedavi protokolleri belirlenerek en etkili müdahale sağlanabilir.

Radyolojik Görüntüleme Teknikleri

Vertebral Kordomaların tanısında, radyolojik görüntüleme teknikleri büyük önem taşır. Bu teknikler, hastalığın doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve tedavi planının oluşturulmasında yardımcı olur. Radyolojik görüntüleme teknikleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • X-Işını: Vertebral kordomaların tespit edilmesinde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Kemik dokularını detaylı bir şekilde gösterir ve tümörün boyutu ve yayılımı hakkında bilgi verir.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, vücutta oluşan anormal dokuları detaylı bir şekilde gösterir. Bu yöntem, kordomanın kemik iliği veya sinir dokusuna olan etkisini belirlemede kullanışlıdır.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taramaları, kemik yapısını 3D olarak görüntüler ve tümörün kemik içindeki detaylı yapısını ortaya koyabilir.

Bu radyolojik görüntüleme teknikleri, vertebral kordomaların doğru şekilde tanısını koymak ve tedavi sürecini planlamak için önemlidir. Bu teknikler sayesinde, tümörün boyutu, konumu ve yayılımı detaylı bir şekilde incelenebilir, bu da tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olur.

vertebral kordomalar

Biyopsi ve Patoloji İncelemesi

Biyopsi, vertebral kordomaların tanısında ve tedavi planının belirlenmesinde oldukça önemli bir adımdır. Bu inceleme aşamasında, şu yöntemler kullanılabilir:

 • İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB): Kitle üzerindeki patolojik dokunun incelenmesi için kullanılır. Vertebral kordomaların patolojik özelliklerini belirlemek amacıyla bu yöntem sıklıkla tercih edilir.
 • Yara dokusu biyopsisi: Vertebral kordomanın cerrahi işlem sırasında alınan doku örnekleri, patolojik inceleme için kullanılır. Bu yöntem, tümörün özelliklerini ve agresifliğini belirlemek için önemlidir.

Patoloji incelemesi ise, biyopsi sırasında alınan doku örneklerinin mikroskobik düzeyde incelenmesini içerir. Bu inceleme, kordoma dokusunun yapısal ve hücresel özelliklerini belirleyerek, doğru tanı ve tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olur.

Biyopsi ve patoloji incelemesi, vertebral kordomaların doğru tanısının konulmasında kritik bir rol oynar. Bu aşama, hastalığın seyrini ve tedavi seçeneklerini belirlemede büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, uzman hekimler tarafından titizlikle yürütülmelidir.

Kordoma Tedavi Seçenekleri

Vertebral kordomaların tedavisi için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler hastanın genel sağlık durumu, tümörün büyüklüğü, yayılma durumu ve hastanın semptomlarına bağlı olarak belirlenir. Kordoma tedavi seçenekleri arasında şunlar bulunur:

 • Cerrahi Müdahale: Vertebral kordomalar genellikle cerrahi olarak çıkarılabilir. Bu işlem, tümörün omuriliğe veya çevre dokulara yayılmasını engellemeye ve semptomları hafifletmeye yöneliktir.
 • Radyoterapi: Cerrahi müdahaleden sonra veya cerrahiye uygun olmayan durumlarda radyoterapi uygulanabilir. Yüksek enerjili ışınlar kullanılarak tümör hücrelerinin yok edilmesi hedeflenir.
 • Kemoterapi: Bazı durumlarda, kordoma tedavisinde kemoterapi de kullanılabilir. Kemoterapi, ilaçların kullanımı yoluyla tümör hücrelerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Bu tedavi seçenekleri genellikle birlikte kullanılabilir ve hastanın durumuna özgü olarak belirlenir. Doktorunuz, en uygun tedavi planını belirlemek için detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Tedavi sürecinde hastanın yaşam kalitesini korumak, semptomları hafifletmek ve tümörün kontrol altına alınmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi

Vertebral kordomaların tedavisinde rehabilitasyon ve fizik tedavi önemli bir rol oynar. Bu süreçte hastanın yaşam kalitesini artırmak ve günlük aktivitelerini sürdürebilmesini sağlamak hedeflenir. Rehabilitasyon programları genellikle hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilir. Tedavi sürecinde fizik tedavinin yanı sıra aşağıdaki yöntemler de kullanılabilir:

 • Egzersizler: Vücut gücünü ve esnekliğini artırmak için özel olarak tasarlanmış egzersiz programları uygulanabilir.
 • Fiziksel Terapi: Uzman fizyoterapistler tarafından yönlendirilen fiziksel terapi seansları sayesinde hastanın hareket kabiliyeti ve fonksiyonu geliştirilebilir.
 • Ağrı Yönetimi: Kordoma hastaları genellikle ağrı ile mücadele eder. Fizik tedavi programları ağrıyı azaltmaya yönelik teknikler içerebilir.
 • Destekleyici Cihazlar: Hasta için uygun olması durumunda, destekleyici cihazlar veya protezler kullanılabilir.

Rehabilitasyon ve fizik tedavi programları, hastanın genel tedavi planının bir parçası olarak düzenlenir ve hastanın yaşam kalitesini artırmak amacıyla uygulanır. Bu programlar, hastaların tedaviye yanıt verme süreçlerinde önemli bir rol oynayabilir.

vertebral kordomalar

Prognoz ve Takip

Vertebral Kordomaların prognozu genellikle agresif seyreder ve tedavi genellikle zordur. Bununla birlikte, hastalığın prognozu birkaç faktöre bağlıdır. İlerlemenin izlenmesi ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi için düzenli takip önemlidir.

Prognoz Faktörleri

Vertebral Kordomaların prognozunu etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır:

 • Tümörün boyutu ve yayılma alanı
 • Tedaviye yanıt
 • Tümörün agresifliği
 • Hastanın genel sağlık durumu

Takip Yöntemleri

Hastaların düzenli takibi, tümörün büyümesini veya yayılmasını izlemek için önemlidir. Takip süreci şunları içerebilir:

 • Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile tümörün boyutunun ve yayılma durumunun izlenmesi
 • Kan testleri ve biyopsi ile tümörün aktivitesinin değerlendirilmesi
 • Düzenli kontrol ve muayeneler ile hastanın genel sağlık durumunun takip edilmesi

Vertebral Kordomaların takibi, hastalığın seyrini anlamak ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, hastaların sağlık uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde olmalarını gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vücudumda Vertebral Kordoma İşaretleri Nelerdir?

Vertebral kordomalar sırt, boyun veya kuyruk sokumu bölgesinde ağrı, uyuşma, felç, yürüme güçlüğü, idrar ve dışkı kontrolünde zorluk gibi belirtilere neden olabilir.

Vertebral Kordomalar Nasıl Teşhis Edilir?

Vertebral kordomalar genellikle MRG, BT taraması, kemik sintigrafisi ve biyopsi gibi yöntemlerle teşhis edilir. Ayrıca nörolojik muayene ve kan testleri de kullanılabilir.

Vertebral Kordomaların Tedavisi Nasıl Yapılır?

Vertebral kordomaların tedavisi cerrahi müdahale, radyasyon terapisi, kemoterapi ve hedefe yönelik ilaç tedavisi gibi yöntemlerle yapılabilir. Tedavi planı hastanın durumuna, tümörün büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak belirlenir.

Vertebral Kordoma Tanısı Konan Birinin Yaşam Tarzı Nasıl Olmalıdır?

Vertebral kordoma tanısı konan birinin yaşam tarzı, düzenli olarak doktor kontrollerine gitmesi, düzenli egzersiz yapması, dengeli beslenmesi ve sigara/alkol tüketiminden uzak durması gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemelidir.

0/5 (0 Reviews)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Scroll to Top