1. Anasayfa
 2. Beyin ve Damar Hastalıkları
 3. Göze Baskı Yapan Beyin Tümörleri

Göze Baskı Yapan Beyin Tümörleri

Kenan Şimşek Kenan Şimşek -

- 37 dk okuma süresi
44 0
göze baskı yapan beyin tümörleri

Beyin, kafatasımızın içinde yer alan ve vücudumuzun tüm fonksiyonlarını kontrol eden hayati bir organdır. Bu sınırlı alanda gelişen anormal hücre büyümeleri, beyin tümörlerini oluşturur. Bu tümörler iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilir ve çevre dokulara, sinirlere ve kan damarlarına baskı uygulayarak bir dizi sağlık problemine yol açabilir. Özellikle optik sinire, kiazmaya (optik sinirlerin çaprazlaştığı bölge) veya görme yollarına yakın olan beyin tümörleri ve göz üzerindeki baskı, göz sağlığını ve görme fonksiyonlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Beyin Tümörleri Göze Nasıl Baskı Yapar?

Beyin tümörleri, hacimsel olarak büyüyerek çevrelerindeki anatomik yapılara fiziksel basınç uygular. Optik sinir, kiazma ve görme yolları, tümörün bu basıncına karşı oldukça hassastır. Beyin tümörlerinin gözde baskı yapması sonucu, bu bölgelerdeki basınç, görsel bilgiyi beyne ileten sinir sinyallerini bozarak görme fonksiyonlarında bozulmalara yol açar.

Örneğin, hipofiz bezinde gelişen bir tümör, optik kiazmaya yakın konumu nedeniyle göz problemlerine neden olan beyin tümörleri arasında yer alır. Beyin omurilik sıvısı (BOS) yollarını tıkayan beyin tümörleri ise, kafa içi basıncını artırarak optik sinire dolaylı baskı uygulayabilir ve görme kaybına neden olabilir.

Kaynak:

Parney, F. J., et al. (2013). Craniopharyngioma. Lancet, 381(9866), 414–425. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621285/

Göze Baskı Yapan Beyin Tümörlerinin Yol Açabileceği Hasarlar

Beyin tümörlerinin göz sağlığına etkisi, tümörün türüne, büyüklüğüne, konumuna ve büyüme hızına bağlı olarak değişir. Göz sorunlarına yol açan beyin tümörleri şu hasarlara neden olabilir:

 1. Görme Siniri Hasarı: Optik sinirin sıkışması veya hasar görmesi, görme bulanıklığına, görme alanı kaybına ve hatta tam görme kaybına yol açabilir. Beyin tümörlerinin göz sinirine etkisi bu şekilde kendini gösterir.
 2. Göz Kası Felci: Göz hareketlerini kontrol eden sinirlerin (okülomotor, troklear ve abdusens sinirleri) tümör tarafından sıkıştırılması, çift görmeye (diplopi) ve göz hareketlerinde kısıtlılığa neden olabilir.
 3. Hormonal Bozukluklar: Hipofiz bezine yakın tümörler, hormon üretiminde bozukluklara yol açabilir. Büyüme hormonu eksikliği gibi durumlar, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilirken, diğer hormonal dengesizlikler çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Beyin Tümörlerinin Göz Üzerindeki Baskı Belirtileri

Beyin tümörleri ve gözde baskı belirtilerinin erken teşhisi, görme kaybı gibi ciddi komplikasyonları önlemek için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, göz sağlığınızda meydana gelen herhangi bir değişikliğe dikkat etmek ve gözde baskı hissi ve beyin tümörleri arasındaki bağlantıyı düşünerek bir sağlık uzmanıyla paylaşmak hayati önem taşır.

İşte gözde baskı yapan beyin tümörlerinin belirtilerinden bazıları:

 1. Görüş Bulanıklığı: Görme keskinliğinde azalma, beyin tümörlerinin en yaygın ve erken belirtilerinden biridir. Tümörün optik sinire veya görme yoluna yaptığı baskıdan kaynaklanan bu bulanıklık, sürekli veya gelip gidiyor nitelikte olabilir.
 2. Çift Görme (Diplopi): Beyin tümörleri, göz hareketlerini koordine eden sinirlere (özellikle abdusens siniri) baskı yaparak çift görmeye neden olabilir. Çift görme, yatay veya dikey olabilir ve başın belirli pozisyonlarında daha belirgin hale gelebilir.
 3. Görme Alanı Kaybı: Görme kaybına neden olan beyin tümörleri, optik sinire, kiazmaya veya görme yollarına baskı yaparak görme alanının bir kısmında veya tamamında kayba neden olabilir. Bu kayıp, kademeli olarak veya aniden gelişebilir ve genellikle çevresel görme kaybı ile başlar. Hasta, görüş alanının daraldığını, sanki bir tüneldeymiş gibi görebildiğini veya çevresindeki nesnelerin bir kısmını görmekte zorlandığını fark edebilir.
 4. Gözbebeği Büyümesi veya Küçülmesi: Beyin tümörleri, göz bebeklerinin ışığa tepkisini kontrol eden sinirlere baskı yaparak pupil dilatasyonu (midriyazis) veya konstriksiyonuna (miyozis) neden olabilir. Bu durum genellikle etkilenen tarafdaki göz bebeğinde görülür ve iki göz bebeği arasında farklılık olarak kendini gösterebilir.
 5. Göz Kapağı Düşüklüğü (Pitozis): Göz kapağı düşüklüğü, beyin tümörlerinin okülomotor sinire baskı yapması sonucu ortaya çıkabilir. Bu durum, etkilenen tarafdaki göz kapağının kısmen veya tamamen kapanmasına neden olur ve görüşü engellemenin yanı sıra kozmetik olarak da rahatsız edici olabilir.
 6. Gözlerde Ağrı veya Baskı Hissi: Beyin tümörü nedeniyle gözde basınç hissi, tümörün büyüklüğü ve konumuna bağlı olarak, hastaların gözlerinin arkasında veya çevresinde ağrı veya baskı hissi yaşamasına neden olur. Bu ağrı, genellikle baş ağrısı ile birlikte olur ve sabah saatlerinde veya geceleri daha şiddetli olabilir. Bazı hastalar, gözlerini hareket ettirdiklerinde ağrının arttığını belirtebilirler.
 7. Göz Hareketlerinde Kısıtlılık: Beyin tümörleri, göz hareketlerini kontrol eden sinirlere veya kaslara baskı yaparak göz hareketlerinde kısıtlılığa neden olabilir. Bu durum, çift görmeye, baş dönmesine ve denge problemlerine yol açabilir.
 8. Titreşimli Göz Hareketleri (Nistagmus): Bazı beyin tümörleri, istemsiz ve ritmik göz hareketlerine neden olabilir. Bu hareketler, yatay, dikey veya dairesel olabilir ve görmeyi olumsuz etkileyebilir.

Yukarıdaki belirtiler, beyin tümörü dışında diğer sağlık sorunlarının bir işareti de olabilir. Ancak, bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden bir göz doktoruna veya nöroloğa başvurmanız önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, beyin tümörü ve görme bozuklukları arasındaki bağlantıyı kopararak, görme kaybı gibi ciddi komplikasyonların önlenmesi veya en aza indirilmesi için hayati önem taşır.

Kaynaklar:

Foroozan, R., et al. (2001). Visual disturbances in patients with brain tumors: tumor location versus tumor type. Journal of neuro-oncology, 53(1), 79–83. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11488477/

Kerrison, J. B., et al. (2019). Neuro-ophthalmology. Handbook of Clinical Neurology, 160, 245–272. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780444639070000230

Göz Problemlerine Yol Açan Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri, köken aldıkları hücre tipine, büyüme hızlarına ve yayılma özelliklerine göre farklı türlere ayrılır. Beyin tümörleri ve göz sağlığı ilişkisi göz önüne alındığında, bazı tümörlerin iyi huylu ve yavaş büyüdüğü, bazılarının ise kötü huylu olup hızla büyüyerek çevre dokulara sızabildiği veya uzak organlara yayılabildiği görülür.

Göz sorunlarına yol açan beyin tümörleri arasında şu türler yaygındır:

 1. Hipofiz Tümörleri: Beynin tabanında, optik kiazmanın hemen altında bulunan hipofiz bezinden kaynaklanan bu tümörler, sık görülen beyin tümörleri arasındadır. Hipofiz tümörlerinin çoğu iyi huyludur ve yavaş büyür. Ancak, büyüdükçe optik kiazmaya, hipotalamusa veya diğer komşu yapılara baskı yaparak bir dizi belirtiye yol açabilirler.
  • Görme problemleri: Bitemporal hemianopsi (her iki gözde de dış yanlarda görme alanı kaybı), görme bulanıklığı, çift görme.
  • Hormonal bozukluklar: Büyüme hormonu eksikliği veya fazlalığı, prolaktin fazlalığı, tiroid hormonu bozuklukları, adrenal yetersizlik.
  • Baş ağrısı
 2. Kraniyofarenjiyomlar: Genellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülen bu tümörler, hipofiz bezi ile hipotalamus arasındaki bir alanda gelişir. Kraniyofarenjiyomlar genellikle iyi huyludur, ancak bulundukları konum nedeniyle ciddi belirtilere yol açabilirler.
  • Görme problemleri: Görme bulanıklığı, görme alanı kaybı, çift görme.
  • Büyüme ve gelişme geriliği: Büyüme hormonu eksikliği nedeniyle.
  • Hormonal bozukluklar: Tiroid hormonu bozuklukları, adrenal yetersizlik, diyabet insipidus (aşırı susama ve idrar yapma).
  • Baş ağrısı
 3. Meningiomlar: Beyin ve omuriliği örten zarlardan (meninksler) kaynaklanan bu tümörler, genellikle yavaş büyür ve iyi huyludur. Ancak, büyüdükçe beyne, optik sinire veya diğer kranial sinirlere baskı yapabilirler.
  • Görme problemleri: Görme bulanıklığı, görme alanı kaybı, çift görme.
  • Baş ağrısı
  • Nöbetler
  • Kişilik değişiklikleri
 4. Gliomlar: Beynin destek hücrelerinden (glia) kaynaklanan bu tümörler, en sık görülen birincil beyin tümörleridir. Gliomlar, büyüme hızlarına ve yayılma özelliklerine göre farklı alt tiplere ayrılır ve iyi huylu veya kötü huylu olabilirler.
  • Görme problemleri: Görme bulanıklığı, görme alanı kaybı, çift görme.
  • Baş ağrısı
  • Nöbetler
  • Konuşma bozuklukları
  • Kol veya bacaklarda güçsüzlük

Bu tümörler dışında, vücudun diğer bölgelerindeki kanserlerin beyne yayılması (metastaz) da göz problemlerine neden olan beyin tümörleri arasındadır.

Kaynaklar:

Molitch, M. E. (2010). Diagnosis and Treatment of Pituitary Adenomas: A Review. The Journal of the American Medical Association, 303(17), 1738–1749. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3677041/

Muller, H. L. (2005). Craniopharyngioma. Endocrine Reviews, 26(2), 277–307. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15769963/

Beyin Tümörlerinin Göz Sinirine Etkisi

Gözümüz, görme işlemini gerçekleştiren karmaşık bir organdır. Işık, gözümüze girdikten sonra kornea, pupil ve mercekten geçerek retinaya ulaşır. Retinadaki fotoreseptör hücreler, ışığı elektrik sinyallerine dönüştürür ve bu sinyaller, optik sinir aracılığıyla beyne iletilir. Beyin, bu sinyalleri işleyerek görüntüyü oluşturur. Beyin tümörlerinin göz siniri üzerindeki etkileri, görme fonksiyonlarımızı ciddi şekilde etkileyebilir.

Optik sinir (Görme siniri), retinadan çıkan sinir liflerinden oluşan kalın bir demettir. Göz küresinin arkasından çıkar ve optik kiazmaya doğru ilerler. Optik kiazmada, her iki gözden gelen sinir liflerinin bir kısmı çaprazlaşır ve beynin karşı tarafına geçer. Bu çaprazlaşma, her iki gözden gelen görsel bilginin beyinde entegre edilmesini ve üç boyutlu görmenin oluşmasını sağlar.

Beyin tümörlerinin göz sinirine etkisi şu şekillerde olabilir:

 1. Direkt Baskı: Tümör, büyüdükçe optik sinire doğrudan baskı uygulayabilir. Bu baskı, sinir liflerine zarar vererek görsel bilgi akışını bozar.
 2. İnflamasyon: Tümör, çevresindeki dokularda şişlik ve iltihaplanmaya neden olabilir. Bu iltihaplanma, optik sinire baskı yaparak veya sinir liflerine zarar vererek görme problemlerine yol açabilir.
 3. Kan Akışını Kısıtlama: Tümör, optik sinire giden kan damarlarına baskı yaparak kan akışını kısıtlayabilir. Bu durum, optik sinirin beslenmesini bozarak hasara neden olabilir.

Beyin tümörlerinin göz sinirine etkisi sonucu şu görme problemleri ortaya çıkabilir:

 • Görme bulanıklığı
 • Görme alanı kaybı
 • Renk algısında değişiklikler
 • Çift görme
 • Görme kaybı

Kaynak:

Miller, N. R., Newman, N. J., & Biousse, V. B. (2009). Walsh & Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology (7th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier Saunders. https://www.elsevier.com/books/walsh-and-hoyts-clinical-neuro-ophthalmology/miller/978-1-4160-4581-5

Görme Bozukluklarına Neden Olan Beyin Tümörleri

Beyin tümörü ve görme bozuklukları arasında sıkı bir ilişki vardır. Görme bozukluklarına yol açan beyin tümörlerinin erken teşhisi, görme fonksiyonlarının korunması ve tedavinin başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Beyin tümörleri genellikle sinsi bir şekilde başlar ve belirtiler başlangıçta hafif olabilir. Ancak, tümör büyüdükçe belirtiler daha da belirginleşir ve ciddi hale gelebilir.

Görme bozukluklarına yol açan beyin tümörlerinin teşhisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

 1. Detaylı Hastalık Öyküsü: Doktorunuz, görme problemlerinizin ne zaman başladığını, nasıl bir seyir izlediğini, diğer belirtilerinizin olup olmadığını ve tıbbi geçmişinizi soracaktır.
 2. Göz Muayenesi: Görme keskinliğiniz, görme alanınız, renk görüşünüz, göz bebeği tepkiniz ve göz hareketleriniz kontrol edilecektir.
 3. Görüntüleme Yöntemleri:
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Beyin ve optik sinirin detaylı görüntülerini elde etmek için kullanılan güvenli ve etkili bir yöntemdir. MR, tümörün büyüklüğünü, konumunu, şeklini ve çevre dokularla olan ilişkisini gösterir.
  • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Beynin kesitsel görüntülerini elde etmek için X-ışınları kullanan bir yöntemdir. BT, MR kadar detaylı olmasa da, özellikle acil durumlarda veya MR’ın uygulanamadığı durumlarda faydalıdır.
 4. Diğer Testler: Kan testleri, bel suyu incelemesi veya biyopsi gerektiğinde yapılabilir.

Görme bozukluklarına yol açan beyin tümörlerinin tedavisi, tümörün tipine, büyüklüğüne, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

 • Gözlem: Yavaş büyüyen ve belirti vermeyen küçük tümörler için bir seçenek olabilir. Bu durumda, tümörün büyüklüğü ve belirtileri düzenli olarak izlenir.
 • Cerrahi: Mümkünse tümörü tamamen çıkarmak için yapılabilir. Ancak, tümörün konumu ve büyüklüğü, cerrahinin risklerini ve faydalarını etkileyebilir.
 • Radyoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Cerrahi sonrası kalan tümör hücrelerini öldürmek, tümörün büyümesini durdurmak veya belirtileri hafifletmek için uygulanabilir.
 • Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanır. Tek başına veya radyoterapi ile birlikte uygulanabilir.
 • Hedefe Yönelik Tedaviler: Kanser hücrelerindeki spesifik hedeflere yönelik geliştirilen ilaçlar veya diğer maddeler kullanır. Bu tedaviler, normal hücrelere verilen hasarı en aza indirerek daha hedefli bir tedavi sağlamayı amaçlar.

Beyin Tümörlerinin Göz Sağlığına Etkileri

Beyin tümörleri ve göz sağlığı ilişkisi, göz sağlığı üzerinde ciddi ve kalıcı etkilere yol açabilen bir durumdur. Bu etkiler, tümörün tipine, büyüklüğüne, konumuna, büyüme hızına ve tedaviye verilen yanıta bağlı olarak değişir.

Beyin tümörlerinin göz sağlığına etkisi şu şekilde özetlenebilir:

 • Görme bozuklukları: Görme bulanıklığı, görme alanı kaybı, çift görme, renk algısında değişiklikler, ışık hassasiyeti, göz önünde yanıp sönen ışıklar veya şekiller görme.
 • Göz hareketlerinde kısıtlılık: Gözleri hareket ettirmekte güçlük çekme, gözlerin istemsiz hareketleri, gözlerin farklı yönlere bakması.
 • Göz kapağı problemleri: Göz kapağı düşüklüğü, göz kapaklarının tamamen kapanmaması, gözlerin kuruması ve tahriş olması.
 • Göz yuvası problemleri: Göz yuvasında şişlik, ağrı, kızarıklık, gözün dışa doğru fırlaması (propitozis).
 • Hormonal bozukluklar: Hipofiz bezi tarafından üretilen hormonlardaki dengesizlikler, görme problemlerinin yanı sıra büyüme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, tüylenme bozuklukları, yorgunluk, kilo alımı veya kaybı gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Beyin tümörlerinin göz sağlığına etkileri, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Görme problemleri, günlük aktiviteleri (okuma, yazma, sürüş, çalışma, sosyal etkileşim) zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Göz hareketlerindeki kısıtlılık, denge problemlerine ve düşmelere neden olabilir. Göz kapağı problemleri, göz kuruluğu, tahriş ve enfeksiyon riskini artırabilir. Göz yuvası problemleri, ağrı, görme kaybı ve kozmetik problemlere yol açabilir.

Beyin tümörlerinin göz sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmek için erken teşhis ve tedavi hayati önem taşır.

Beyin Tümörleri ve Gözde Baskı Hissi

Gözde baskı hissi ve beyin tümörleri sıkça birlikte anılan iki durumdur. Beyin tümörleri, gözde baskı hissine yol açabilen faktörlerden biridir. Gözde baskı hissi, genellikle baş ağrısı, görme değişiklikleri ve bulantı ile birlikte ortaya çıkar. Bu belirti, tümörün büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Bazı hastalar, gözlerinin arkasında veya çevresinde sürekli bir ağrı veya baskı hissettiğini belirtirken, diğerleri bu hissi sadece belirli zamanlarda veya belirli baş hareketleriyle yaşayabilir.

Gözde baskı hissi şu nedenlerle ortaya çıkabilir:

 • Direkt baskı: Tümör, büyüdükçe optik sinire, kiazmaya, göz yuvasına veya çevresindeki diğer yapılara doğrudan baskı uygulayabilir. Bu baskı, gözde baskı hissi olarak algılanır.
 • Kafa içi basıncının artması: Beyin tümörleri, beyin omurilik sıvısı (BOS) akışını engelleyerek kafa içi basıncını artırabilir. Artan kafa içi basıncı, optik sinire baskı yaparak gözde baskı hissi, baş ağrısı, bulantı ve kusmaya neden olabilir.

Beyin tümörü ve gözde baskı belirtileri arasında şunlar da sayılabilir:

 • Görme değişiklikleri: Görme bulanıklığı, görme alanı kaybı, çift görme, ışık çevresinde hale görme, göz önünde yanıp sönen ışıklar veya şekiller görme.
 • Baş ağrısı: Genellikle sabah saatlerinde daha şiddetli olan ve bulantı ve kusma ile birlikte ortaya çıkan baş ağrıları.
 • Bulantı ve kusma: Artan kafa içi basıncının bir belirtisi olabilir.
 • Denge problemleri: Tümör, beyincik veya beyin sapı gibi dengeyi kontrol eden bölgeleri etkiliyorsa ortaya çıkabilir.
 • Kişilik değişiklikleri: Tümör, frontal lob gibi davranışları ve kişiliği kontrol eden bölgeleri etkiliyorsa ortaya çıkabilir.

Gözde baskı hissi ve eşlik eden belirtiler göz ardı edilmemeli ve derhal bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Erken teşhis ve tedavi, görme kaybı ve diğer ciddi komplikasyonların önlenmesi için hayati önem taşır.

Gözde Basınç Yapan Beyin Tümörleri

Gözde baskı hissine neden olan beyin tümörlerinin teşhisi, hastanın belirtilerini, tıbbi geçmişini ve fizik muayene bulgularını dikkate alan kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Teşhis süreci genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Hastanın Öyküsü: Doktor, hastanın yaşadığı gözde baskı hissinin niteliğini, şiddetini, süresini, sıklıklığını ve eşlik eden diğer belirtileri sorgulayacaktır. Ayrıca, hastanın tıbbi geçmişi, aile öyküsü, kullandığı ilaçlar ve yaşam tarzı hakkında bilgi edinecektir.
 2. Fizik Muayene: Doktor, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için bir fizik muayene yapacaktır. Bu muayene sırasında, hastanın görme keskinliği, görme alanı, göz hareketleri, göz bebeği tepkileri, göz kapağı pozisyonu ve göz çevresi dokuları değerlendirilecektir. Ayrıca, baş ve boyun bölgesinde tümöre işaret edebilecek herhangi bir kitle, şişlik veya hassasiyet olup olmadığı kontrol edilecektir.
 3. Görüntüleme Testleri: Gözde baskı hissine neden olabilecek bir beyin tümöründen şüpheleniliyorsa, doktorunuz aşağıdaki görüntüleme testlerinden birini veya birkaçını isteyebilir:
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): MRI, beyin ve optik sinirin ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanan güvenli ve ağrısız bir görüntüleme tekniğidir. MRI, tümörün yerini, boyutunu, şeklini ve çevre dokularla ilişkisini belirlemede oldukça etkilidir.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taraması, beyin yapılarının kesitsel görüntülerini oluşturmak için X-ışınları kullanır. MRI kadar detaylı olmasa da, BT, özellikle acil durumlarda veya MRI’ın uygun olmadığı durumlarda faydalı olabilir. BT, tümörün neden olduğu kemik yapılarındaki değişiklikleri veya kanama alanlarını da gösterebilir.
 1. Diğer Testler: Yukarıdaki testlere ek olarak, doktorunuz aşağıdaki testleri de isteyebilir:
 • Görme Alanı Testi: Bu test, görme alanınızdaki herhangi bir kör noktayı veya kaybı tespit etmek için kullanılır.
 • Anjiyografi: Bu test, beyne kan akışını değerlendirmek için kullanılır. Anjiyografi sırasında, kan damarlarının görüntüsünü elde etmek için kontrast madde kullanılır.
 • Biyopsi: Tümörün kesin tanısını koymak için, mikroskop altında incelenmek üzere tümörden bir doku örneği alınması gerekebilir.

Gözde Basınç Yapan Beyin Tümörlerinin Tedavi Yaklaşımları

Gözde baskı hissine neden olan beyin tümörlerinin tedavisi, tümörün tipi, büyüklüğü, konumu, hastanın genel sağlık durumu ve yaşadığı semptomların şiddeti gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir.

Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Gözlem: Yavaş büyüyen ve herhangi bir belirtiye neden olmayan küçük beyin tümörleri için düzenli takip ve görüntüleme testleriyle izlem yapılabilir. Bu yaklaşım, gereksiz tedavi risklerini en aza indirmeyi amaçlar.
 • Cerrahi: Mümkün olduğunda, tümörü tamamen çıkarmak için cerrahi müdahale tercih edilir. Ancak, tümörün konumu, büyüklüğü ve çevre dokulara olan yakınlığı, cerrahinin risklerini ve faydalarını etkileyebilir.
 • Radyoterapi: Radyoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili X-ışınları veya diğer radyasyon türleri kullanır. Cerrahi sonrası kalan tümör hücrelerini yok etmek, tümörün büyümesini durdurmak veya semptomatik rahatlama sağlamak için radyoterapi uygulanabilir.
 • Kemoterapi: Kemoterapi, hızla bölünen kanser hücrelerini hedef alan ilaçlar kullanır. Tek başına veya radyoterapi ile birlikte uygulanabilir. Kemoterapinin yan etkileri, kullanılan ilaçlara ve doza bağlı olarak değişebilir.
 • Hedefe Yönelik Tedavi: Hedefe yönelik tedaviler, kanser hücrelerindeki belirli molekülleri hedef alan ilaçlar kullanarak tümör büyümesini ve yayılmasını engellemeyi amaçlar. Bu tedaviler, daha az yan etkiyle daha etkili bir tedavi sağlama potansiyeline sahiptir.

Beyin Tümörleri ve Görme Kaybı

Görme kaybına neden olan beyin tümörleri, görme yolunun herhangi bir bölümüne (optik sinir, kiazma, optik radyasyonlar veya görsel korteks) baskı yaparak veya hasar vererek görme kaybına yol açabilir. Bu baskı, görsel bilgiyi beyne ileten sinir sinyallerini bozarak, görme bulanıklığı, görme alanı kaybı, çift görme veya tam görme kaybı gibi çeşitli görme problemlerine neden olabilir.

Görme kaybına neden olan beyin tümörlerinde erken teşhis hayati önem taşır:

Beyin tümörleri nedeniyle görme kaybının tedavisi, tümörün tipine, büyüklüğüne, konumuna, hastanın genel sağlık durumuna ve görme kaybının derecesine bağlı olarak değişir.

Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Tümörün cerrahi olarak çıkarılması: Mümkün olduğunda, görme kaybına neden olan tümörü cerrahi olarak çıkarmak tercih edilen tedavi yöntemidir. Ancak, tümörün konumu, büyüklüğü ve çevre dokulara olan yakınlığı, cerrahinin risklerini ve faydalarını etkileyebilir.
 • Radyoterapi: Radyoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Cerrahi sonrası kalan tümör hücrelerini yok etmek, tümörün büyümesini durdurmak veya semptomatik rahatlama sağlamak için radyoterapi uygulanabilir. Radyoterapinin yan etkileri, tedavi edilen bölgeye ve uygulanan radyasyon dozuna bağlı olarak değişebilir.
 • Kemoterapi: Kemoterapi, hızla bölünen kanser hücrelerini hedef alan ilaçlar kullanır. Tek başına veya radyoterapi ile birlikte uygulanabilir. Kemoterapinin yan etkileri, kullanılan ilaçlara ve doza bağlı olarak değişebilir.
 • Kortikosteroidler: Kortikosteroidler, beyin tümörleri nedeniyle oluşan ödemi (şişliği) azaltmak için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar, görme kaybı da dahil olmak üzere tümörle ilişkili belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.

Beyin tümörleri nedeniyle görme kaybının önlenmesi için alınabilecek önlemler:

 • Düzenli göz muayeneleri: Erken teşhis ve tedavi için, özellikle 40 yaşından sonra veya beyin tümörü riski taşıyorsanız, düzenli göz muayenesi olmanız önemlidir.
 • Sağlıklı yaşam tarzı: Sağlıklı bir kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve alkol tüketimini sınırlamak gibi sağlıklı yaşam tarzı seçenekleri, beyin tümörü riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Aile öyküsü: Ailenizde beyin tümörü öyküsü varsa, doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Bu bilgi, sizi daha yakından takip etmesi ve gerekirse erken teşhis testleri yapması için doktorunuza yardımcı olabilir.

Unutmayın, beyin tümörleri ciddi bir durumdur, ancak çoğu vakada erken teşhis ve tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurun.

Göz Siniri Üzerine Baskı Yapan Beyin Tümörleri

Göz siniri üzerine baskı yapan beyin tümörleri, görme fonksiyonlarımızı ciddi şekilde etkileyebilir. Optik sinir, gözümüzden gelen görsel bilgiyi beyne taşıyan hayati bir yapıdır. Bu sinir, retinadaki fotoreseptör hücrelerden gelen sinir liflerini içerir ve göz küresinin arkasından çıkarak beyne doğru ilerler. Optik kiazmada, her iki gözden gelen optik sinirlerin bir kısmı çaprazlaşır ve bu da beynin her iki yarım küresinin görsel alanın her iki yarısından da bilgi almasını sağlar.

Göz siniri üzerine baskı yapan beyin tümörleri, ciddi görme problemlerine ve hatta görme kaybına neden olabilir. Bu baskı, sinir liflerine zarar vererek görsel bilgi akışını bozar. Optik sinir üzerindeki baskının etkileri, baskının şiddetine, süresine ve etkilenen sinir liflerinin sayısına bağlı olarak değişir.

Göz Siniri Üzerine Baskı Yapan Beyin Tümörlerinin Belirtileri

Göz siniri üzerine baskı yapan beyin tümörlerinin en yaygın belirtisi, etkilenen gözde kademeli olarak görme kaybıdır. Bu görme kaybı başlangıçta hafif olabilir ve hasta tarafından fark edilmeyebilir. Ancak, tümör büyüdükçe ve optik sinire daha fazla baskı uyguladıkça, görme kaybı daha da belirginleşir.

Diğer belirtiler şunlardır:

 • Görme alanında kayıp: Hasta, görüş alanının bir kısmında (genellikle çevresel görüşte) kör nokta veya kararma fark edebilir.
 • Renk algısında değişiklikler: Renkler solmuş veya bozulmuş görünebilir.
 • Göz ağrısı: Özellikle gözü hareket ettirmekle artan ağrı olabilir.
 • Çift görme: Göz hareketlerini kontrol eden sinirlere de baskı yapılırsa çift görme meydana gelebilir.
 • Baş ağrısı: Genellikle sabah saatlerinde daha şiddetli olan baş ağrıları.

Göz Siniri Üzerine Baskı Yapan Beyin Tümörlerinin Teşhisi ve Tedavisi

Optik sinir üzerine baskı yapan bir beyin tümörü tanısı, hastanın belirtileri, tıbbi geçmişi, göz muayenesi ve görüntüleme testlerinin bir kombinasyonuna dayanır.

Tedavi seçenekleri şunlardır:

 • Cerrahi: Mümkünse, tümörü tamamen çıkarmak için cerrahi müdahale önerilir.
 • Radyoterapi: Tümörün büyümesini durdurmak veya küçültmek için kullanılabilir.
 • Kemoterapi: Bazı durumlarda, tümörün büyümesini yavaşlatmak için kemoterapi uygulanabilir.
 • Hedefe yönelik tedaviler: Son yıllarda, belirli tümör türlerini hedef alan yeni ilaçlar geliştirilmiştir.

Sonuç

Göz siniri üzerine baskı yapan beyin tümörleri, görme fonksiyonlarını ciddi şekilde etkileyebilen bir durumdur. Ancak, erken teşhis ve tedavi ile görme kaybının önlenmesi veya en aza indirilmesi mümkündür. Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurun.

Unutmayın, bu cevaplar genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel tıbbi tavsiye yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya endişeleriniz varsa, lütfen bir sağlık uzmanına başvurun.

Beyin tümörü ameliyatı sonrası komplikasyonları merak ediyorsanız bu yazımı da okuyabilirsiniz.

5/5 (1 Review)

Kenan Şimşek

Op. Dr. Kenan Şimşek Çalışma Hayatı 2007-2013 Afyonkocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2017 Bartın Amasra İlçe Entegre Devlet Hastanesi – Pratisyen Hekim 2017-2023 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TıP Fakültesi – Beyin ve Sinir Cerrahisi Araştırma Görevlisi 2023- Çankırı Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman Hekim Bilimsel Yayınlar The histopathological effects of reabsorbable polyethylene glycol hydrogel (Coseal) onepidural fibrosis in an experimental postlaminectomy model in rats E Keskin, HA Aydin, M Kalayci, E Işik, U Özgen, K Şimşek, D Baklaci, … Turkish Journal of Medical Sciences 51 (3), 1512-1520 The preventative effect of of Ro5-4864 (peripheral benzodiazepine receptor agonist) on spinal epidural fibrosis after laminectomy in a rat model E Keskin, EY Can, HA Aydın, E Işık, U Özgen, K Şimşek, O Cengil, … Neurological Research 43 (12), 1107-1115 Efficacy of tranexamic acid on blood loss in thoracolumbar spinal fusion surgery K Emrah, AH Ali, O Utku, K Murat, S Kenan, B Deniz J Coll Physicians Surg Pak 31 (12), 1449-1454 Üniversite öğrencilerinde demodex sp. yaygınlığının araştırılması Ö Miman, K Şimşek, S Özselçuk, E Küçükkoçak, Ş Karaca Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi Symptomatic spinal seeding metastasis of a low-grade oligodendroglioma E Keskin, HA Aydin, B Bahadir, K Simsek, M Kalayci J. Coll. Physicians Surg. Pak 32, 1347-1349 Glioblastome Multiforme Epidemiyolojisi, Tedavi Seçenekleri ve Sağ Kalım Süresi: Retrospektif Tek Merkezli Çalışma E Keskin, Ö Elmas, HA Aydin, K Şimşek, E Gün, M Kalaycı Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5 (2), 248-255 Rebar-induced transpalatal penetrating head trauma: a case report E Keskin, HA Aydın, Ş Gül, M Kalaycı, K Şimşek Child’s nervous system 37 (12), 3939-3943 Lomber Disk Cerrahisinde İnsizyon Büyüklüğünün Ameliyat Sonrası Paraspinal Adale İyileşmesine Etkisi E Keskin, B AÇIKGÖZ, M KALAYCI, GÜL Şanser, HA AYDIN, … Batı Karadeniz Tıp Dergisi 4 (2), 71-77 MAJÖR DEFISIT İLE PREZENTE DEV SUPRATENTORIAL KAVERNOM MK Recep Şavik , Kenan Şimşek* , Şanser Gül , Figen Barut , Eren Görkem Gün Türk Nöroşirurji Dergisi 29 (Ek 2), 327 INTRAKRANIAL FETUS IN FETU MK Şanser Gül , Recep Şavik , Kenan Şimşek , Cumhur Aydemir , İbrahim Etem … Türk Nöroşirurji Dergisi 29 (Ek 2), 316 İletişim Çankırı Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi [email protected]

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.