1. Anasayfa
 2. Beyin ve Damar Hastalıkları
 3. Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar

Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Komplikasyonlar

Kenan Şimşek Kenan Şimşek -

- 40 dk okuma süresi
65 0
beyin tümörü ameliyati sonrası komplikasyonlar

Beyin tümörü ameliyatı, birçok hasta için hayat kurtarıcı bir operasyon olsa da her cerrahi işlemde olduğu gibi bazı riskler ve komplikasyonlar barındırır. Beyin tümörü ameliyatı sonrası komplikasyonlar hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Cerrahi Sonrası Enfeksiyon Riski

Her ameliyatta olduğu gibi, beyin tümörü ameliyatı sonrasında da enfeksiyon riski mevcuttur. Enfeksiyonlar, ameliyat bölgesinde (yüzeysel enfeksiyonlar) veya vücudun diğer bölgelerinde (derin enfeksiyonlar), özellikle de beyin dokusunu, beyin zarlarını (menenjit) veya kemiği etkileyebilecek şekilde ortaya çıkabilir. Bu risk, ameliyatın yapıldığı bölgeye, ameliyatın süresine, kullanılan cerrahi aletlerin sterilizasyonuna, hastanın genel sağlık durumuna, bağışıklık sisteminin gücüne ve ameliyat sonrası bakımın kalitesine bağlı olarak değişebilir.

Enfeksiyon Türleri ve Risk Faktörleri

Yüzeysel Enfeksiyonlar, cilt veya ameliyat yarası üzerinde gelişen bu enfeksiyonlar genellikle Staphylococcus aureus veya Streptococcus pyogenes gibi bakterilerden kaynaklanır. Diyabet, obezite, yetersiz beslenme, sigara kullanımı ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanımı gibi faktörler riski artırabilir.

Derin Enfeksiyonlar beyin dokusunu, beyin zarlarını (menenjit) veya kemiği etkileyebilen bu enfeksiyonlar, ameliyat sırasında kontamine olmuş cerrahi aletler, implantlar veya solunum cihazları yoluyla oluşabilir. Uzun süreli ameliyatlar, kafa travması, beyin omurilik sıvısı (BOS) sızıntısı ve şant gibi faktörler riski artırır.

Enfeksiyon Belirtileri ve Semptomları

Enfeksiyon belirtileri, enfeksiyonun türüne ve yerine bağlı olarak değişebilir.

Yüzeysel Enfeksiyon Belirtileri, ameliyat bölgesinde kızarıklık, şişlik, ısı artışı, hassasiyet, ağrı, akıntı (irin veya kan) ve yaranın açılması görülebilir.

Derin Enfeksiyon Belirtileri yüksek ateş (38°C veya üstü), titreme, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, ışığa duyarlılık, bilinç bulanıklığı, nöbet geçirme, bulantı, kusma, denge problemleri, konuşma bozukluğu ve görme bozuklukları gibi ciddi semptomlara yol açabilir.

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Tedavisi

Enfeksiyon riskini en aza indirmek için ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemde bir dizi önlem alınır:

Ameliyat Öncesi: Hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir, enfeksiyon riskini artıran faktörler (diyabet gibi) kontrol altına alınır ve gerektiğinde ameliyat öncesi antibiyotik profilaksisi uygulanır.

Ameliyat Sırası: Ameliyat ekibi steril cerrahi tekniklere sıkı sıkıya uyar, steril aletler ve malzemeler kullanır, ameliyat bölgesini antiseptik solüsyonlarla temizler ve ameliyat süresini mümkün olduğunca kısa tutar.

Ameliyat Sonrası: Ameliyat yarası düzenli olarak kontrol edilir ve temiz tutulur, hastalara hijyen kuralları öğretilir, ellerin sık sık yıkanması teşvik edilir, ateş ve enfeksiyon belirtileri yakından izlenir ve gerektiğinde antibiyotik tedavisi uygulanır.

Referans:

Salunke P, et al. “Neurosurgical Infections and Their Management.” Ann Indian Acad Neurol (2017).

Nörolojik Komplikasyonlar ve Belirtileri

Beyin ameliyatı, beyin dokusuna yakın bir alanda gerçekleştiğinden, beyin ameliyatı sonrası riskler arasında önemli bir yer tutan nörolojik komplikasyonlar gelişebilir. Bu komplikasyonlar, ameliyatın yapıldığı bölgeye, tümörün boyutuna ve yayılımına, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, nörolojik fonksiyonlarına ve ameliyat öncesi durumuna bağlı olarak hafif veya şiddetli olabilir.

Nörolojik Komplikasyonlar ve Nedenleri

Konuşma Bozukluğu (Afazi): Beynin dil merkezlerine yakın bir alanda yapılan ameliyatlar sonucu, hastalar konuşma zorluğu yaşayabilir. Bu durum, Broca afazisi (konuşma üretme zorluğu), Wernicke afazisi (dili anlama zorluğu) veya global afazi (hem anlama hem de ifade etme zorluğu) gibi farklı şekillerde kendini gösterebilir.

Görme Bozuklukları: Optik kiazma, optik sinirler veya beynin görme merkezlerine yakın bir alandaki tümörler veya ameliyatlar, çift görme, bulanık görme, görme alanı kaybı (hemianopsi) veya tam görme kaybı gibi görme bozukluklarına yol açabilir.

Felç (İnme): Ameliyat sırasında beyne giden kan akışında bir kesinti (iskemik inme) veya beyin kanaması (hemorajik inme) olursa, vücudun bir tarafında güçsüzlük, uyuşukluk, felç, hissizlik, konuşma bozukluğu, görme bozuklukları veya yutma güçlüğü gibi belirtilerle karakterize felç gelişebilir.

Bellek Sorunları: Bazı hastalarda ameliyat sonrasında kısa süreli hafıza kaybı, uzun süreli hafıza sorunları, odaklanma güçlüğü, dikkat eksikliği, yeni bilgileri öğrenme ve hatırlamada zorluk, karar vermede güçlük ve problem çözme becerilerinde azalma gibi bilişsel değişiklikler görülebilir. Bu durum, ameliyatın beynin hafıza, dikkat, öğrenme veya yürütücü işlevlerden sorumlu bölgelerine etkisinden veya tümörün kendisinden kaynaklanabilir.

Duyusal Değişiklikler: Ameliyat bölgesine bağlı olarak, vücudun bazı bölgelerinde hissizlik, karıncalanma, yanma hissi, uyuşukluk, aşırı hassasiyet (hiperestezi), ağrı veya güçsüzlük gibi duyusal değişiklikler yaşanabilir. Bu durum, ameliyatın beynin duyusal işleme merkezlerine veya sinir yollarına hasar vermesinden kaynaklanabilir.

Nörolojik Komplikasyonların Yönetimi

Nörolojik komplikasyonların yönetimi, komplikasyonun türüne, ciddiyetine ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Rehabilitasyon: Fizik tedavi, konuşma terapisi, mesleki terapi, bilişsel rehabilitasyon ve duyusal yeniden eğitim gibi rehabilitasyon programları, hastaların kaybedilen işlevlerini geri kazanmalarına, yeni beceriler geliştirmelerine ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmalarına yardımcı olabilir.

İlaç Tedavisi: Nöbetleri kontrol altına almak için antiepileptik ilaçlar, beyin ödemini azaltmak için kortikosteroidler, ağrıyı hafifletmek için analjezikler ve diğer semptomları yönetmek için farklı ilaçlar kullanılabilir.

Cerrahi Müdahale: Bazı durumlarda, büyük hematomları boşaltmak, beyin omurilik sıvısı (BOS) birikimini gidermek veya sinirler üzerindeki baskıyı hafifletmek için ek cerrahi müdahale gerekebilir.

Referans:

Lawton MT, et al. “Complications of Surgery for Brain Tumors.” Neurosurgery (2014).

Ameliyat Sonrası Kanama ve Hematom

Yüksek Tansiyon: Yüksek tansiyon, ameliyat sırasında veya sonrasında kanama riskini artıran önemli bir faktördür. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde kan basıncının dikkatlice kontrol altına alınması kritiktir.

Kan Pıhtılaşma Bozuklukları: Hemofili veya von Willebrand hastalığı gibi kalıtsal kanama bozuklukları veya karaciğer hastalığı, K vitamini eksikliği veya antikoagülan ilaç kullanımı gibi edinsel pıhtılaşma bozuklukları, ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riskini artırır.

Ameliyatın Karmaşıklığı ve Süresi: Karmaşık ve uzun süreli ameliyatlar, daha fazla kanama riski taşır. Özellikle derin ve ulaşılması zor tümörlerin çıkarılması sırasında kanama riski daha yüksektir.

Bazı İlaçların Kullanımı: Aspirin, ibuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ve warfarin gibi antikoagülan ilaçlar, kanın pıhtılaşmasını önleyerek kanama riskini artırır. Ameliyattan önce doktorunuzla kullandığınız tüm ilaçları görüşmeniz önemlidir.

Kanama Belirtileri ve Semptomları

Kanama ve hematom belirtileri, kanamanın yeri ve boyutuna bağlı olarak değişir, ancak genellikle ani ve hızlı bir şekilde ortaya çıkar:

Şiddetli ve Aniden Başlayan Baş Ağrısı: Ameliyat sonrası yeni başlayan veya önceden var olan baş ağrısından farklı, şiddetli ve dayanılmaz bir baş ağrısı önemli bir uyarı işaretidir.

Bulantı ve Kusma: Beyin üzerindeki basıncın artması sonucu bulantı ve kusma görülebilir.

Bilinç Bulanıklığı: Uyuşukluk, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, tepki vermekte gecikme, ajitasyon veya bilinç kaybı gibi bilinç düzeyinde değişiklikler, beyin fonksiyonlarının etkilendiğini gösterir.

Nöbet Geçirme: Beyindeki kanama, anormal elektriksel aktiviteye ve nöbetlere neden olabilir.

Fokal Nörolojik Açıklar: Kanamanın yerine bağlı olarak, vücudun bir tarafında güçsüzlük veya felç (hemiparezi veya hemipleji), hissizlik (hemianestezi), görme bozuklukları (hemianopsi), konuşma bozukluğu (afazi) veya koordinasyon bozukluğu (ataksi) gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Yüksek Tansiyon ve Düşük Nabız: Beyin kanaması sonucu kafa içi basıncı arttığında, vücut kan basıncını artırarak ve kalp atış hızını düşürerek beyne kan akışını sağlamaya çalışır.

Kanama ve Hematom Tedavisi

Ameliyat sonrası kanama ve hematom tanısı konulduktan sonra acil müdahale gereklidir:

Cerrahi Müdahale: Büyük hematomları boşaltmak, kanamayı durdurmak ve beyin üzerindeki baskıyı hafifletmek için acil cerrahi müdahale gerekebilir.

İlaç Tedavisi: Kan basıncını kontrol altına almak için antihipertansif ilaçlar, beyin ödemını azaltmak için kortikosteroidler, nöbetleri önlemek için antiepileptik ilaçlar ve diğer semptomları yönetmek için farklı ilaçlar kullanılabilir.

Yoğun Bakım: Hastalar genellikle ameliyat sonrası dönemde yakından izlenmek ve destekleyici tedavi (solunum desteği, sıvı tedavisi gibi) almak üzere yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatırılır.

Referans:

Chang EF, et al. “Management of Intracranial Hemorrhage.” Continuum (Minneap Minn) (2017).

Fiziksel Yan Etkiler ve Rehabilitasyon

Beyin tümörü ameliyatı sonrası, hastaların çoğu bir süre halsizlik, baş ağrısı, bulantı gibi genel ameliyat sonrası yan etkiler yaşar. Ancak, ameliyatın beyindeki konumuna bağlı olarak, denge sorunları, yürüme güçlüğü veya idrar kaçırma gibi daha spesifik fiziksel yan etkiler de görülebilir. Bu yan etkiler, ameliyatın türüne, tümörün boyutuna ve yerine, hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve ameliyat öncesi fonksiyonel düzeyine göre değişebilir.

beyin tumoru
beyin tümörü

Fiziksel Yan Etkiler ve Nedenleri

Halsizlik ve Yorgunluk: Ameliyat sonrası dönemde hastaların çoğu halsizlik ve yorgunluk yaşar. Bu durum, ameliyatın vücutta yarattığı stres, anestezinin etkileri, ağrı kesici ilaç kullanımı, uyku bozuklukları, yetersiz beslenme ve anemi gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Baş Ağrısı: Ameliyat sonrası baş ağrısı oldukça yaygındır ve genellikle ameliyattan sonraki ilk birkaç gün içinde ortaya çıkar. Bu ağrılar, ameliyat sırasında kafa derisi ve kaslardaki kesiler, beyin zarlarının (meninksler) tahrişi, beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncındaki değişiklikler veya ameliyat sonrası gelişebilecek enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.

Bulantı ve Kusma: Anestezinin yan etkileri, ameliyat sonrası kullanılan ağrı kesiciler, beyin ödemi veya beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncındaki değişiklikler bulantı ve kusmaya yol açabilir.

Denge Problemleri: Ameliyat, beyincik veya denge merkezlerine yakın bir alanda yapıldıysa, beyindeki bu bölgelerin hasar görmesi veya tahriş olması sonucu hastalar denge problemleri yaşayabilir. Bu durum, yürüme güçlüğüne, düşme riskine ve baş dönmesine yol açabilir.

Yürüme Güçlüğü: Ameliyat, bacakları kontrol eden motor korteks, beyincik veya omuriliğe yakın bir alanda yapıldıysa, kas güçsüzlüğü, koordinasyon bozukluğu veya denge problemleri nedeniyle hastalar yürüme güçlüğü çekebilir.

İdrar veya Dışkı Kaçırma: Nadir durumlarda, ameliyat mesaneyi veya bağırsakları kontrol eden sinirlere zarar verebilir. Bu durum, idrar veya dışkı kaçırma, idrar yapmada zorluk veya kabızlık gibi sorunlara yol açabilir.

Rehabilitasyon ve Fiziksel Terapi

Çoğu hasta için bu yan etkiler geçicidir ve zamanla iyileşir. Ancak bazı hastalar, ameliyat sonrası fizik tedavi, konuşma terapisi, mesleki terapi, bilişsel rehabilitasyon, psikolojik danışmanlık veya diğer rehabilitasyon programlarına ihtiyaç duyabilirler. Bu programlar, hastaların günlük yaşam aktivitelerine geri dönmelerine, işlevsel bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olur. Rehabilitasyon süreci, hastanın ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre bireyselleştirilir.

Fizik Tedavi: Kas gücünü ve dayanıklılığını artırmak, koordinasyonu ve dengeyi iyileştirmek, yürüme yeteneğini yeniden kazanmak ve ağrıyı azaltmak için egzersizler, germe hareketleri, masaj ve diğer fizik tedavi yöntemleri kullanılabilir.

Konuşma Terapisi: Ameliyat sonrası konuşma bozukluğu yaşayan hastalar için konuşma terapisi, yutma güçlüğü çeken hastalar için ise yutma terapisi uygulanabilir.

Referans:

Talacchi A, et al. “Rehabilitation of Patients with Brain Tumors: A Systematic Review.” Neuro Oncol (2018).

Psikolojik ve Duygusal Etkiler

Beyin tümörü tanısı ve ameliyatı, hastalar ve yakınları için oldukça stresli, endişe verici ve travmatik bir süreçtir. Ameliyat sonrası dönemde, hastalar fiziksel iyileşmelerinin yanı sıra psikolojik ve duygusal zorluklarla da başa çıkmak zorunda kalabilirler.

Psikolojik Etkilere Katkıda Bulunan Faktörler

Teşhisin Şoku ve Belirsizliği: Beyin tümörü tanısı almak, hastalar ve aileleri için genellikle ani ve beklenmedik bir durumdur ve şok, korku, inkâr ve inançsızlık gibi bir dizi yoğun duyguya neden olur.

Ameliyatın Riski ve Komplikasyonları: Beyin ameliyatının doğasında var olan riskler ve potansiyel komplikasyonlar, hastalarda endişe, korku ve belirsizlik duygularına yol açabilir.

Fiziksel Görünümdeki Değişiklikler: Ameliyat sonrası saç dökülmesi, yara izi, cerrahi olarak implante edilen cihazlar (şant gibi) veya vücut fonksiyonlarındaki değişiklikler, hastaların beden imajlarını ve özgüvenlerini etkileyebilir.

Bilişsel ve Nörolojik İşlevlerdeki Değişiklikler: Ameliyatın veya tümörün kendisinin etkisiyle ortaya çıkabilecek hafıza sorunları, dikkat eksikliği, dil becerilerinde azalma veya kişilik değişiklikleri gibi bilişsel ve nörolojik değişiklikler, hastaların günlük yaşamlarını, işlerini ve ilişkilerini etkileyerek hayal kırıklığı, öfke, depresyon ve değersizlik duygularına yol açabilir.

Günlük Yaşam Aktivitelerindeki Zorluklar: Ameliyat sonrası dönemde, hastaların önceden kolaylıkla gerçekleştirdikleri günlük yaşam aktivitelerini (giyinme, banyo yapma, yemek yeme, yürüme gibi) yaparken zorluk çekmeleri veya yardıma ihtiyaç duymaları sık görülen bir durumdur. Bu durum, hastalarda bağımsızlık kaybı, yetersizlik hissi ve depresyona yol açabilir.

İş ve Sosyal Yaşamdan Uzaklaşma: Ameliyat sonrası iyileşme süreci, hastaların bir süreliğine işlerinden veya okullarından uzak kalmalarını gerektirebilir. Bu durum, finansal kaygılara, sosyal izolasyona ve geleceğe dair belirsizliklere neden olabilir.

Finansal Zorluklar: Ameliyat, hastanede kalış, ilaçlar, rehabilitasyon ve diğer tıbbi masraflar, hastalar ve aileleri üzerinde önemli bir finansal yük oluşturabilir. Bu durum, stres, endişe ve depresyonu artırabilir.

Psikolojik Destek ve Danışmanlık

Bu zorlu süreçte, hastaların ve ailelerinin psikolojik destek alması hem ruhsal sağlıklarını korumaları hem de iyileşme süreçlerini desteklemeleri açısından kritik öneme sahiptir.

Psikolojik Danışmanlık: Bir psikolog veya psikiyatristle bireysel terapi, hastaların teşhisleri, tedavileri ve gelecekleri hakkındaki düşünce ve duygularını ifade etmelerine, baş etme mekanizmaları geliştirmelerine, anksiyete ve depresyonla başa çıkmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir.

Aile Terapisi: Aile terapisi, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına, iletişimlerini güçlendirmelerine, çatışmaları çözmelerine ve hastalıkla birlikte gelen zorluklarla birlikte başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Destek Grupları: Benzer deneyimler yaşayan diğer hastalarla bir araya gelmek, hastalara yalnız olmadıklarını hissettirebilir, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve birbirlerinden destek görebilecekleri bir platform sağlayabilir.

İlaç Tedavisi: Şiddetli anksiyete veya depresyon yaşayan hastalar için, antidepresanlar veya anksiyolitikler gibi ilaçlar, semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitelerini artırmaya yardımcı olabilir.

Referans:

Tuyp E, et al. “Psychological Distress in Brain Tumor Patients: A Review of Assessment Instruments.” J Neurooncol (2013).

Cerrahi Sonrası Epileptik Nöbetler

Epileptik nöbetler, beyindeki anormal elektriksel aktivite nedeniyle meydana gelen ve ani ve kontrolsüz vücut hareketlerine, duyusal değişikliklere veya bilinç düzeyinde bozulmalara yol açabilen nörolojik olaylardır. Beyin tümörü ameliyatı geçiren bazı hastalarda, özellikle tümör beyin zarına (meninksler) yakınsa, beyinde ameliyat kaynaklı skar dokusu oluşmuşsa veya epilepsi öyküsü varsa, ameliyat sonrası epileptik nöbetler gelişebilir.

Nöbet Riskini Artıran Faktörler

Bazı durumlarda nöbet riski artmaktadır. Aşağıda nöbet riskini artıran etmenleri ve faktörleri göreceksiniz.

 • Tümörün Yeri: Beynin belirli bölgelerindeki (motor korteks, temporal lob gibi) tümörler, nöbet riskini artırır.
 • Tümörün Türü: Yavaş büyüyen, iyi huylu tümörlere (meningiom gibi) kıyasla, hızlı büyüyen, kötü huylu tümörler (glioblastoma gibi) nöbetlere daha yatkındır.
 • Ameliyatın Boyutu ve Yeri: Büyük ve karmaşık beyin ameliyatları, beyin dokusunda daha fazla hasara ve skar dokusu oluşumuna neden olarak nöbet riskini artırabilir.
 • Enfeksiyon: Ameliyat sonrası gelişebilecek menenjit gibi beyin enfeksiyonları, nöbetleri tetikleyebilir.
 • Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında beyin kanaması, beyin dokusunu tahriş ederek nöbetlere neden olabilir.
 • Beyin Ödemi: Ameliyat sonrası beyin ödemi, beyin dokusu üzerinde baskı yaparak nöbet riskini artırabilir.
 • Elektrolit Dengesizlikleri: Sodyum, potasyum veya kalsiyum gibi elektrolitlerin kandaki düzeylerindeki dengesizlikler, nöbetleri tetikleyebilir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar (antibiyotikler, antidepresanlar gibi), nöbet eşiğini düşürerek nöbetlere neden olabilir.
 • Uyku Yoksunluğu: Yetersiz uyku, nöbet riskini artırabilir.
 • Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı: Aşırı alkol tüketimi veya uyuşturucu kullanımı, nöbetleri tetikleyebilir.

Nöbet Türleri ve Belirtileri

Nöbetler, beyindeki anormal elektriksel aktivitenin yerine ve yayılımına bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir:

 • Fokal Başlangıçlı Nöbetler: Beynin sadece bir bölgesinde başlayan nöbetlerdir.
  • Basit Fokal Nöbetler: Bilinç açık kalır, ancak vücudun belirli bir bölgesinde kasılmalar, seğirmeler, uyuşmalar, karıncalanmalar veya diğer duyusal değişiklikler yaşanabilir.
  • Kompleks Fokal Nöbetler: Bilinç bulanıklaşır veya kaybolur. Hastalar, anlamsız hareketler (dudak şapırdatma, elbiselerle oynama gibi), etrafta dolaşma, garip davranışlar veya tekrarlayan hareketler sergileyebilir.
 • Genelleşmiş Nöbetler: Beynin tamamını etkileyen nöbetlerdir.
  • Absans Nöbetleri (Petit Mal): Kısa süreli (birkaç saniye) bilinç kaybı ve bakışların boşluğa dalması ile karakterizedir.
  • Tonik-Klonik Nöbetler (Grand Mal): Bilinç kaybı, vücudun sertleşmesi (tonik faz) ve ardından ritmik kasılmalar (klonik faz) ile karakterizedir. Düşme, dilini ısırma, idrar veya dışkı kaçırma görülebilir.
 • Bilinmeyen Başlangıçlı Nöbetler: Nöbetin nasıl başladığı bilinmiyorsa veya gözlemlenmemişse, bilinmeyen başlangıçlı nöbet olarak adlandırılır.

Doktorunuz nöbetin hangi tür de olduğunua karar verecek ve ona göre tedavinizi belirleyecektir.

Epilepsi Tedavisi ve Yönetimi

Ameliyat sonrası epileptik nöbetlerin tedavisi, nöbetlerin sıklığına, şiddetine, türüne ve altta yatan nedene bağlı olarak değişir.

 • İlaç Tedavisi (Antiepileptik İlaçlar): Nöbetleri önlemek veya kontrol altına almak için antiepileptik ilaçlar (AED’ler) reçete edilir. Bu ilaçlar, beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi azaltarak nöbetleri önlemeye veya azaltmaya yardımcı olur.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Düzenli ve yeterli uyku, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve alkol ve uyuşturucudan kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri, nöbet kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 • Vagus Sinir Stimülasyonu: Boyun bölgesine yerleştirilen bir cihaz aracılığıyla vagus sinirini uyaran bu tedavi yöntemi, ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda nöbet sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Ketojenik Diyet: Yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı ve yeterli protein içeren bu özel diyet, bazı epilepsi hastalarında nöbet kontrolünü iyileştirmede etkili olabilir.
 • Cerrahi Müdahale: İlaç tedavisine dirençli epilepsi vakalarında, nöbetlerin kaynağı olan beyin dokusunun çıkarılması için cerrahi müdahale düşünülebilir.

Referans:

Englot DJ, et al. “Surgical Management of Epilepsy Associated with Brain Tumors.” Neurosurg Clin N Am (2016).

Ameliyat Sonrası Beyin Ödemi

Beyin ödemi, beyin dokusunda sıvı birikmesi sonucu oluşan şişliktir. Ameliyat sonrası beyin ödemi, ameliyat bölgesindeki iltihaplanma, kanama, beyin omurilik sıvısı (BOS) birikimi, tümörün neden olduğu kan-beyin bariyeri hasarı veya beyin tümörünün kendisinin ürettiği maddeler nedeniyle gelişebilir. Bu durum, beyin üzerinde baskı oluşturarak baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, nöbet geçirme, görme bozuklukları, solunum güçlüğü veya diğer nörolojik problemlere neden olabilir.

Ödem Türleri

Sitotoksik Ödem: Beyin hücrelerinin içinde sıvı birikmesi sonucu oluşur. Genellikle travmatik beyin hasarı, inme veya enfeksiyon gibi durumlarda görülür.

Vazojenik Ödem: Kan-beyin bariyerinin bozulması sonucu kan damarlarından sıvı sızmasıyla oluşur. Genellikle tümörler, enfeksiyonlar veya iltihaplanma gibi durumlarda görülür.

İnterstisyel Ödem: Beyin omurilik sıvısının (BOS) beyin dokusuna sızmasıyla oluşur. Genellikle hidrosefali gibi BOS akışının bozulduğu durumlarda görülür.

Ödem Belirtileri ve Semptomları

Beyin ödeminin belirtileri, ödemin şiddetine ve yerine bağlı olarak değişebilir:

 • Baş Ağrısı: Genellikle sabah saatlerinde daha şiddetli olan, başın ön veya arka kısmında hissedilen ve zamanla kötüleşen baş ağrıları, beyin ödemine işaret edebilir.
 • Bulantı ve Kusma: Beyin üzerindeki basıncın artması sonucu bulantı ve kusma görülebilir.
 • Bilinç Bulanıklığı: Uyuşukluk, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, tepki vermekte gecikme, ajitasyon, letarji veya bilinç kaybı gibi bilinç düzeyinde değişiklikler, beyin fonksiyonlarının etkilendiğini gösterir.
 • Nöbet Geçirme: Beyin ödeminin neden olduğu basınç ve tahriş, nöbetleri tetikleyebilir.
 • Görme Bozuklukları: Ödem, optik sinire baskı yaparsa bulanık görme, çift görme veya görme alanı kaybı (hemianopsi) gibi görme bozukluklarına neden olabilir.
 • Fokal Nörolojik Açıklar: Ödemin yerine bağlı olarak, vücudun bir tarafında güçsüzlük veya felç, hissizlik, konuşma bozukluğu veya koordinasyon bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
 • Yüksek Tansiyon ve Düşük Nabız: Beyin ödemi sonucu kafa içi basıncı arttığında, vücut kan basıncını artırarak ve kalp atış hızını düşürerek beyne kan akışını sağlamaya çalışır.
 • Solunum Güçlüğü: Şiddetli beyin ödemi, beyin sapına baskı yaparak solunum merkezlerini etkileyebilir ve solunum güçlüğüne, düzensiz solunum veya solunum durmasına neden olabilir.

Ödem Tedavisi

Beyin ödeminin tedavisi, ödemin nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişir:

 • İlaç Tedavisi:
  • Kortikosteroidler: (deksametazon gibi) iltihabı azaltarak ve kan-beyin bariyerini stabilize ederek beyin ödemini azaltmak için kullanılır.
  • Osmotik Diüretikler: (mannitol gibi) beyin dokusundan suyu çekerek ve idrar üretimini artırarak beyin ödemini azaltmak için kullanılır.
  • Hipertonik Salin: Yüksek konsantrasyonda tuz çözeltisi olan hipertonik salin, beyin dokusundan suyu çekerek beyin ödemini azaltmak için kullanılır.
 • Cerrahi Müdahale:
  • Kraniyektomi: Şiddetli beyin ödemi vakalarında, beyin üzerindeki baskıyı hafifletmek için kafatasının bir kısmı geçici olarak çıkarılabilir.
  • Şant Yerleştirilmesi: Beyin omurilik sıvısı (BOS) birikimini gidermek ve beyin üzerindeki baskıyı azaltmak için bir şant yerleştirilebilir.
 • Destekleyici Tedavi:
  • Yoğun Bakım: Şiddetli beyin ödemi olan hastalar, hayati fonksiyonlarını izlemek ve destekleyici tedavi (solunum desteği, sıvı tedavisi gibi) sağlamak için yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatırılabilir.
  • Nöbet Kontrolü: Nöbet geçiren hastalara nöbetleri önlemek veya kontrol altına almak için antiepileptik ilaçlar verilir.

Referans:

Kros JM, et al. “Brain Oedema after Brain Tumour Surgery.” Acta Neurochir (Wien) (2011).

Hastanede Kalış Süresi ve Takip Bakımı

Beyin tümörü ameliyatı sonrası hastanede kalış süresi, ameliyatın türüne, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, iyileşme sürecine ve gelişen komplikasyonlara bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Ameliyattan sonra, hastalar genellikle birkaç gün yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yakından takip edilir.

Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) Takibi

YBÜ’de hastalar, hayati fonksiyonları yakından izlenerek özel bir hemşirelik bakımı alır.

Hayati Fonksiyonların İzlenmesi: Kalp atış hızı, kan basıncı, solunum hızı, vücut ısısı ve oksijen satürasyonu gibi hayati belirtiler sürekli olarak izlenir.

Nörolojik Değerlendirme: Bilinç düzeyi (Glasgow Koma Ölçeği kullanılarak), göz bebeklerinin ışığa tepkisi, kol ve bacaklarda hareket ve güç, his fonksiyonları ve konuşma gibi nörolojik fonksiyonlar düzenli olarak değerlendirilir.

Ağrı Yönetimi: Ameliyat sonrası ağrı, hastanın konforunu sağlamak ve iyileşme sürecini olumsuz etkilemesini önlemek için dikkatlice yönetilir.

Sıvı Dengesi: Hastaların sıvı alımı ve çıkarımı yakından izlenir ve elektrolit dengesi düzenli olarak kontrol edilir.

Enfeksiyon Kontrolü: Enfeksiyon riskini en aza indirmek için steril teknikler kullanılır ve enfeksiyon belirtileri yakından izlenir.

Solunum Desteği: Gerekirse, solunum fonksiyonlarını desteklemek için oksijen tedavisi veya mekanik ventilasyon sağlanır.

İlaç Tedavisi: Beyin ödemını azaltmak, nöbetleri önlemek, ağrıyı gidermek ve diğer semptomları yönetmek için ilaçlar verilir.

Cerrahi Serviste ve Taburculuk Sonrası Takip Bakımı

Hastanın durumu stabil hale geldiğinde, YBÜ’den cerrahi servise veya normal bir odaya nakledilir ve burada iyileşmeye devam eder.

Fiziksel Terapi ve Rehabilitasyon: Hastanın hareketliliğini, gücünü, koordinasyonunu ve işlevsel bağımsızlığını yeniden kazanmasına yardımcı olmak için fizik tedavi, konuşma terapisi, mesleki terapi ve diğer rehabilitasyon hizmetleri sağlanabilir.

İlaç Yönetimi: Hastanede kalış süresince ve taburcu olduktan sonra ağrı kesiciler, antiepileptik ilaçlar, kortikosteroidler veya diğer ilaçlar reçete edilebilir.

Eğitim ve Danışmanlık: Hastalara ve ailelerine ameliyat sonrası bakım, ilaçlar, olası komplikasyonlar, takip randevuları ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında bilgi verilir.

Psikolojik Destek: Hastaların ve ailelerinin ameliyat sonrası dönemde yaşadıkları duygusal ve psikolojik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri sunulabilir.

Takip Randevuları: Hastalar, ameliyat sonrası iyileşmelerini izlemek, komplikasyonları taramak ve ihtiyaç duyabilecekleri herhangi bir ek tedaviyi planlamak için düzenli takip randevularına gitmeleri konusunda teşvik edilir.

Referans:

National Cancer Institute. “Brain Tumor Treatment (Adult) (PDQ®)–Patient Version.”

Komplikasyon Yönetimi ve Tedavi Yöntemleri

Beyin tümörü ameliyatı sonrası komplikasyonların yönetimi, komplikasyonun türüne, ciddiyetine, hastanın genel sağlık durumuna ve bireysel ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, cerrahi müdahale, fizik tedavi, konuşma terapisi, mesleki terapi, bilişsel rehabilitasyon, psikolojik destek, beslenme desteği, yaşam tarzı değişiklikleri ve diğer destekleyici tedaviler yer alabilir.

Erken Teşhis ve Tedavinin Önemi

Beyin tümörü ameliyatı sonrası komplikasyonların erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi, komplikasyonların şiddetini azaltmak, kalıcı hasar riskini en aza indirgemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için hayati önem taşır.

Komplikasyonları Önlemek İçin İpuçları

Doktorunuzun Talimatlarını Dikkatlice İzleyin: Ameliyat sonrası bakım, ilaçlar, aktivite kısıtlamaları ve takip randevuları ile ilgili doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izleyin.

İlaçlarınızı Düzenli Olarak Kullanın: Reçete edilen ilaçları, özellikle de antiepileptik ilaçlar, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve kortikosteroidleri, doktorunuzun talimatlarına göre düzenli olarak kullanın.

Herhangi Bir Olağandışı Belirti veya Semptomu Bildirin: Ani başlayan veya kötüleşen baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, nöbetler, görme bozuklukları, konuşma bozukluğu, vücudun bir tarafında güçsüzlük veya uyuşukluk gibi herhangi bir olağandışı belirti veya semptomu derhal doktorunuza bildirin.

Sağlıklı Yaşam Tarzı Seçeneklerini Benimseyin: Düzenli ve yeterli uyku, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi, alkol ve uyuşturucudan kaçınma ve sigarayı bırakma gibi sağlıklı yaşam tarzı seçeneklerini benimseyin.

Destek Gruplarına Katılın: Benzer deneyimler yaşayan diğer hastalarla bir araya gelerek deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz, bilgi edinebileceğiniz ve duygusal destek alabileceğiniz destek gruplarına katılın.

Duygusal ve Psikolojik Sağlığınıza Önem Verin: Ameliyat sonrası dönemde stres, endişe, depresyon veya diğer duygusal zorluklar yaşamanız normaldir. Bu duygularla başa çıkmak için psikolojik destek almaktan çekinmeyin.

Sonuç

Beyin tümörü ameliyatı, birçok hasta için hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneğidir. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi, bazı riskler ve komplikasyonlar barındırır. Bu yazıda ele alınan beyin ameliyatı sonrası komplikasyon yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, hastaların ve ailelerinin ameliyat sonrası döneme daha hazırlıklı olmalarına, olası sorunları erken fark etmelerine ve komplikasyonların erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

Unutmayın, bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır ve doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız veya sorularınız varsa, lütfen bir sağlık uzmanına danışın.

0/5 (0 Reviews)

Kenan Şimşek

Op. Dr. Kenan Şimşek Çalışma Hayatı 2007-2013 Afyonkocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2017 Bartın Amasra İlçe Entegre Devlet Hastanesi – Pratisyen Hekim 2017-2023 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TıP Fakültesi – Beyin ve Sinir Cerrahisi Araştırma Görevlisi 2023- Çankırı Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman Hekim Bilimsel Yayınlar The histopathological effects of reabsorbable polyethylene glycol hydrogel (Coseal) onepidural fibrosis in an experimental postlaminectomy model in rats E Keskin, HA Aydin, M Kalayci, E Işik, U Özgen, K Şimşek, D Baklaci, … Turkish Journal of Medical Sciences 51 (3), 1512-1520 The preventative effect of of Ro5-4864 (peripheral benzodiazepine receptor agonist) on spinal epidural fibrosis after laminectomy in a rat model E Keskin, EY Can, HA Aydın, E Işık, U Özgen, K Şimşek, O Cengil, … Neurological Research 43 (12), 1107-1115 Efficacy of tranexamic acid on blood loss in thoracolumbar spinal fusion surgery K Emrah, AH Ali, O Utku, K Murat, S Kenan, B Deniz J Coll Physicians Surg Pak 31 (12), 1449-1454 Üniversite öğrencilerinde demodex sp. yaygınlığının araştırılması Ö Miman, K Şimşek, S Özselçuk, E Küçükkoçak, Ş Karaca Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi Symptomatic spinal seeding metastasis of a low-grade oligodendroglioma E Keskin, HA Aydin, B Bahadir, K Simsek, M Kalayci J. Coll. Physicians Surg. Pak 32, 1347-1349 Glioblastome Multiforme Epidemiyolojisi, Tedavi Seçenekleri ve Sağ Kalım Süresi: Retrospektif Tek Merkezli Çalışma E Keskin, Ö Elmas, HA Aydin, K Şimşek, E Gün, M Kalaycı Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5 (2), 248-255 Rebar-induced transpalatal penetrating head trauma: a case report E Keskin, HA Aydın, Ş Gül, M Kalaycı, K Şimşek Child’s nervous system 37 (12), 3939-3943 Lomber Disk Cerrahisinde İnsizyon Büyüklüğünün Ameliyat Sonrası Paraspinal Adale İyileşmesine Etkisi E Keskin, B AÇIKGÖZ, M KALAYCI, GÜL Şanser, HA AYDIN, … Batı Karadeniz Tıp Dergisi 4 (2), 71-77 MAJÖR DEFISIT İLE PREZENTE DEV SUPRATENTORIAL KAVERNOM MK Recep Şavik , Kenan Şimşek* , Şanser Gül , Figen Barut , Eren Görkem Gün Türk Nöroşirurji Dergisi 29 (Ek 2), 327 INTRAKRANIAL FETUS IN FETU MK Şanser Gül , Recep Şavik , Kenan Şimşek , Cumhur Aydemir , İbrahim Etem … Türk Nöroşirurji Dergisi 29 (Ek 2), 316 İletişim Çankırı Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi [email protected]

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.