Kraniofaringiomalar: Tanısı ve Tedavisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kraniofarenjiyomlar histolojik olarak iyi huylu ancak lokal olarak agresif tümörlerdir ve beynin tabanındaki hipofiz bezinin yakınında gelişen tümörlerdir. Kraniofarenjiyomun malign dönüşümü bildirilmiş olmasına rağmen, bu nadir bir olaydır. Bu tümörler genellikle, hipofiz bezini hipotalamusa bağlayan yapı olan ve klasik olarak çok yapışkan ve yapışık tümörler olan hipofiz sapını içerir. Çoğunluğu en azından bir miktar kistik bileşene sahip olmak üzere çeşitli kistik ve katı kısımlara sahiptirler.

1,000,000 kişide kabaca iki oranında görülme sıklığı ile çok nadirdirler ve tüm beyin tümörlerinin yaklaşık% 2-3’ünü oluştururlar. Cinsiyet veya ırksal önyargı göstermezler ve genellikle çocuklukta (5-14 yaş) veya geç yetişkinlikte (50-74 yaş) bulunurlar.

Kraniofaringioma – Semptomlar

Semptomların ortaya çıkması, tümörün konumuna ve boyutuna bağlıdır. Bazı tümörler semptomlara neden olmadan önce büyük olabilirken diğerleri çok küçükken ortaya çıkabilir. Belirtiler şunları içerir:

 1. Baş ağrısı
 2. Periferik alan görme kaybı
 3. Göz hareketlerinde zayıflık / çift görme
 4. Kusma
 5. Kişilik değişiklikleri, kafa karışıklığı
 6. Hormonal yetmezlik / hipotalamik disfonksiyon
 7. Aşırı susama ve idrara çıkma (diabetes insipidus)
 8. Çocuklarda bodur büyüme veya gecikmiş ergenlik
 9. Yorgunluk
 10. Hiperfaji ve kilo alımı
 11. Artan uykululuk, sıcak / soğuk intoleransı
 12. Adrenal yetmezlik
 13. Yorgunluk
 14. Düşük kan basıncı

Kraniofaringioma – Risk faktörleri

Kraniofarenjiyomlar sporadik tümörlerdir, yani gelişimlerinin nedeni bilinmemektedir ve bilinen risk faktörleri yoktur.

Kraniofaringioma – Tanısal görüntüleme

Bir doktor tarafından ayrıntılı bir geçmiş ve fizik muayenenin ardından, kraniofarenjiyoma belirtileri gösteren bir hasta için ek testler istenebilir. Bunlar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (CT) gibi görüntüleme çalışmalarını içerir.

MRI : Bir MRI tipik olarak beyin içindeki yapıları tanımlamak ve bir kraniofaringiyoma gibi bir tümör için değerlendirme yapmak için intravenöz boya uygulamasıyla gerçekleştirilir. Bu, sağlayıcıların hipotalamus, hipofiz sapı ve bezi, iç karotid arterler, optik sinir ve optik kiazma dahil olmak üzere tümörün yakınında bulunan önemli beyin yapılarının yerini belirlemesine yardımcı olur. Kraniofarenjiyomların çeşitli sınıflandırma sistemleri, görüntüleme bulgularına dayanmaktadır ve en iyi tedavi seçeneğinin aydınlatılmasına yardımcı olabilir.

BT : Kraniofarenjiyom içindeki kalsifikasyonları değerlendirmek için bir BT taraması yapılabilir.

Kraniofaringioma – Türleri

 1. Adamantinomatöz Varyant : Histopatolojik bulgular arasında ıslak keratin, kalsifikasyonlar, stellat retikulum ve palisading epitel bulunur. Beta-katenin’i kodlayan bir gen olan CTNNB1’in ekson 3’ü içindeki mutasyonlar kaydedildi.
 2. Papiller Varyant : Bu alt tip tipik olarak kalsifikasyonlardan yoksundur ve neredeyse yalnızca yetişkinlerde bulunur. BRAF V600E’nin ekson 15’i içindeki mutasyonlar tanımlanmıştır. Bu alt tip için BRAF inhibitörleri ile tıbbi tedavinin etkinliğini araştıran devam eden araştırmalar, ön sonuçların teşvik edilmesiyle başlamıştır.

Kraniofaringioma – Tedavi

Ameliyat

Bir kraniofaringiyomun cerrahi rezeksiyonu çoğu hasta için tercih edilen başlangıç ​​tedavisidir. Bu, spesifik tümörü ve histolojik alt tip teşhisini kurar ve doğrular, kraniyofarenjiyomun optik sinirler ve optik kiazma gibi normal beyin yapıları üzerinde uygulayabileceği baskıyı ortadan kaldırmak için bir fırsat sağlar ve muhtemelen görmeyi iyileştirir ve aynı zamanda en iyi şansı sunar. mümkün olduğunca tümörün çoğunu. Hipotalamusa yapışan tümör kısımları, hipotalamus hasarının potansiyel yıkıcı etkileri nedeniyle genellikle rezeke edilmez. Cerrahi müdahalenin bazı riskleri vardır, bu nedenle bunları deneyimli bir beyin cerrahıyla iyice tartışmak önemlidir.

Her birinin farklı avantajları ve dezavantajları olan iki temel cerrahi yaklaşım kategorisi vardır. Beyin cerrahının deneyimi, hastanın yaşı ve genel sağlığı, ayrıca kraniofaringiyomun boyutu ve yeri, belirli yaklaşımı ve cerrahi planı etkiler.

 1. Açık kraniotomi : Beyin cerrahı, saçlı deri veya kaş bölgesinde bir kesi yapar, geçici olarak bir kemik penceresini kaldırır, beynin iç yüzeyini açar ve genellikle ameliyat mikroskobu yardımıyla tümörü çıkarır. Kemik genellikle daha sonra küçük plakalar ve vidalarla değiştirilir ve kesi tekrar birlikte dikilir.
 2. Endonazal (veya transfenoidal) : Beyin cerrahı genellikle doğal burun geçişi yoluyla kafa tabanına erişim sağlayan bir kulak burun boğaz uzmanı ile çalışır. Bu yaklaşım tipik olarak, küçük bir kamera ve şaftlı bir alet üzerindeki ışık kaynağı olan bir endoskop ile gerçekleştirilir. Beyin cerrahı daha sonra tümörü çıkarır ve burun mukozası, abdominal yağ, uyluk dokusu, kollajen greftleri ve cerrahi yapıştırıcı dahil olmak üzere çeşitli doku türleriyle beyin ve burun yolu arasındaki ayrımı yeniden oluşturur.

Diğer Tedaviler

 1. Radyoterapi : Radyasyon, tümörün DNA’sına zarar vererek çalışır ve farklı tekniklerle (standart dış ışın, stereotaktik radyocerrahi ve proton ışını) uygulanabilir. Kraniofarenjiyomlarda, herhangi bir rezidüel veya rekürren tümörü hedeflemek için cerrahi rezeksiyonu takiben ve hipotalamusa yapışan tümörlerin tedavisinde kullanılabilir. Sağlayıcı ile ayrıntılı olarak tartışılması gereken radyoterapi riskleri vardır.
 2. Çeşitli : Kraniofarenjiyomlar için daha az yaygın olan tedavilerin yanı sıra ortaya çıkan tedavileri tartışan literatür vardır. Bu, paklitaksel, karboplatin gibi kemoterapi kullanımını ve papiller kraniofarenjiyom için BRAF inhibitörlerinin uygulanmasını, intrakaviter fosfor-32, itriyum, bleomisin, remiumun cerrahi yerleştirilmesini ve interstisyel brakiterapi uygulamasını içerir. Sağlayıcı ile ayrıntılı olarak tartışılması gereken bu tedavi seçeneklerinde riskler vardır.

Kraniofaringioma Nedir?

Kraniofaringioma, beyindeki hipofiz bezinin yakınında bulunan bir tümördür. Bu tümörler, genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve nadiren yetişkinlerde görülür. Kraniofaringioma, beyindeki sinirleri ve görme yeteneğini etkileyebilir.

Tanısı Nasıl Konulur?

Kraniofaringioma tanısı, bir dizi test ve görüntüleme yöntemi kullanılarak konulur. Bu testler arasında manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve kan testleri yer alır. Doktorunuz ayrıca, tümörün boyutunu ve yerini belirlemek için bir biyopsi yapabilir.

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kraniofaringioma tedavisi, tümörün boyutuna, yerine ve hastanın yaşına bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyasyon tedavisi ve kemoterapi yer alır. Cerrahi müdahale, tümörün çıkarılması için yapılan bir operasyondur. Radyasyon tedavisi, tümörün küçültülmesine yardımcı olmak için kullanılır. Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak için kullanılır.

Tedavi Sonrası Takip

Kraniofaringioma tedavisi sonrası, hastaların düzenli olarak takip edilmesi önemlidir. Bu takip, tümörün tekrar büyüyüp büyümediğini kontrol etmek için yapılır. Doktorunuz, düzenli MRI veya BT taramaları yaparak tümörün büyümesini izleyebilir. Ayrıca, hastaların görme yetenekleri ve diğer beyin fonksiyonları da takip edilir.

Önleme

Kraniofaringioma’nın kesin bir önleyici yöntemi yoktur. Ancak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve düzenli olarak doktor kontrollerine gitmek, tümörün erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, tümörün oluşumuna neden olan faktörler hakkında daha fazla araştırma yapılması, önleyici tedbirlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.
0/5 (0 Reviews)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Scroll to Top