1. Anasayfa
  2. Beyin ve Damar Hastalıkları
  3. Beyin Tümörleri

Beyin Tümörleri

Kenan Şimşek Kenan Şimşek -

- 8 dk okuma süresi
31 0
3d00762

Beyin tümörleri, beyin içerisinde gelişen anormal hücrelerdir. Beyin içerisinde 3 ayrı bölüm bulunmakta olup bu 3 bölüm farklı nitelikte olan aktiviteleri kontrol etmektedir. 3 bölümden ilki, Serebrumdur. Serebrum adı verilen beyin, duyularımız aracılığı ile çevremizde meydana gelen olayları ve vücudun tepkilerini iletmektedir. Serebrum, sağ yarım yuvar ve sol yarım yuvar olarak 2’ye ayrılmaktadır.

Sağ yarım yuvar, vücudumuzun sol tarafında yer alan kasları kontrol etmektedir. Sol yarım yuvar ise vücudumuzun sağ tarafında yer alan kasları kontrol etmektedir. Beyin içerisinde yer alan diğer bölüm ise ‘Cerebellum’ adı verilen beyinciktir. Beyincik, kişinin ayakta durabilmesini, yürümesini ve diğer hareketlerini dengede tutmaktadır. Beyin tümörleri konusunda son olarak beyin içerisinde yer alan diğer bölüm ise ‘Brain Stem’ adı verilen beyin sapıdır. Beyin sapı ise omurilik aracılığı ile beyne bağlı olan bir bölümdür. Beynin içerisindeki beyin sapları, vücut ısısını, genel vücut fonksiyonlarını ve kan basıncını kontrol etmektedir.

Beyinde meydana gelen tümörel kitleler, kanser anlamına gelmemektedir. Bazı tümörler çok hızlı bir şekilde ilerleyebilen tümörler olabilirken, bazılarıysa çok yavaş büyüyen hatta yıllar içerisinde kendini belli eden kitlelerdir. Bu nedenle kafatası içerisindeki bir tümör, mutlaka ölümcül sonuçlara sebebiyet verecek denilemez. Tümörün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olup olmadığına karar verilmesi için gerekli incelemeler yapılır. Beyin tümörleri bulunduğu yere göre ve tümörün büyüme hızına göre iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığı değerlendirilebilmektedir.

Beyin tümörlerinin çeşitleri, 2 türdür. Bunlardan ilki kötü huylu tümörler ve bir diğeri ise iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörler, beynin içerisinde var olan hücrelerden kaynaklanmaktadır. İyi huylu beyin tümörleri, normal dışı çoğalmalar ile beynin kendi iç hücrelerinden dolayı kaynaklanmayıp etrafındaki zarlardan kaynaklanmaktadır. Kötü huylu tümörler ise genellikle beynin iç hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Başka hastalık ve rahatsızlıklardan dolayı beyne zarar veren kitleler de kötü huylu tümörlerin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Beyin tümörleri nasıl belirti verir? Baş ağrısı, vücudun bir tarafında meydana gelebilecek güçsüzlük, hissizlik, felç durumu, şaşı şekilde bakma ve göz kapağı düşme görülmektedir. Bunun yanı sıra sara nöbeti geçirenler, mental bozukluk yaşayanlar, özellikle sabah başlayan baş ağrısı beyin tümörleri belirtileri arasında gösterilebilmektedir.

Beyin Tümörleri Nedenleri Nelerdir?

Beyin tümörlerinin görülme sıklıkları Türkiye’de net bir istatistiğe sahip değildir. Fakat yurtdışında örneğin; 300 milyon nüfuslu Amerika’da yılda yaklaşık 24.000 civarında beyin tümörü görülmektedir. Beyin tümörlerinin primer kötü huylu tümörleri, tiplerine göre yaşam süreleri çok uzun olmamaktadır. Bunun yanı sıra çocukluk çağında kötü huylu tümörlerin olma olasılığı çok daha yüksek bir orandadır.

Beyin tümörleri, yerleşim yerine göre belirti verebilmektedir. Örneğin; tümör, görme sinirinin arkasına yerleşmiş ise görme bozukluğu yaratmakta, konuşma merkezine veya hareket merkezine yerleşmiş ise iyi veya kötü huylu olmaksızın belirti verebilmektedir.

Beyin tümörleri nedenleri tam olarak bilinememektedir. Ancak bu kitleler, her yaş grubunda görülebilmektedir. Genetik olarak gösterilmiş beyin tümörleri bulunmaktadır. Ancak bunun dışında kodlama hatalarından dolayı kaynaklandığı bilinmektedir. Bu bağlamda beyin tümörleri, genetik kodlanma sırasında bir hatadan dolayı hücrelerin çoğalmasındaki bozulmadan kaynaklı olmaktadır. Ayrıca radyasyon faktörü, travmalar, stres gibi faktörler tümör oluşumlarına sebebiyet verebilmektedir.

Beyin Tümörlerinin Tedavisi Nelerdir?

Beyin tümörlerinin tedavisinde, geçmiş yıllara oranla günümüz tedavi yöntemleri arasında oldukça kapsamlı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında Türkiye’de ilk defa ‘Nöronavigasyon’ tekniği ile beyin tümörleri ameliyat edilebilmektedir. Bunun yanı sıra iyi huylu tümörlerde, ilaçlar ile uygulanan tedaviler, hastanın remisyona girmesini yani hastalığın durmasını ve gerilemesini sağlamaktadır. Beyin tümörleri tedavisi kapsamında uygulanacak ilaçlar, ayrıca kötü huylu tümörlerin de gerilemesini sağlamaktadır.

Tümörün sınıfı, tipi ve derecesini baz alarak hastalar, radyoterapi, kemoterapi veya cerrahi diğer işlemler ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi yöntemleri içerisinde yer alan cerrahi yöntemler, beyin tümörlerinin tedavisinde en fazla kullanılan bir tedavi şeklidir. Bu cerrahi işlemde cerrahlar, hastanın ‘Kranyotomi’ adı verilen bir işlem sırasında kafatasını açmaktadır. Diğer bir işlem olan radyoterapi tedavisinde, yüksek enerji ışınları kullanılmaktadır. Kullanılan bu yüksek enerjili ışınlar sayesinde, kanser hücreleri ortadan kaldırılarak çoğalmaları önlenmektedir. Radyoterapi tedavisinde kullanılan ışınlar, gamma ışınları, protonlar ve x-ışını gibi ışınlar olabilmektedir. Böylelikle beyin içerisinde yer alan tümöre ve yakın çevresinde yer alan dokulara radyasyon verilmektedir.

Beyin tümörleri tedavisi kapsamında uygulanan radyoterapi ışınları, vücut içerisinde farklı organlara da verilebilmektedir. Birtakım durumlarda, tümöre ve yakın dokulara verilen bu ışınlar, omuriliğe veya beyine de verilebilmektedir. Beyin tümörlerinin tedavisi için bir başka seçenek, uygulanan kemoterapilerdir. Kemoterapi tedavi yönteminde kullanılan ilaçlar ise kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlamaktadır.

Sıklıkla beyin tümörleri tedavisinde kullanılan bu işlemde, ilaçlar hastalara damar yolu ile veya ağızdan verilmektedir. Her iki şekilde de verilebilen bu ilaçlar, kana karıştığı anda kan yolu ile tüm vücutta dolaşmaktadır. Kemoterapide kullanılan ilaçların sıklıkla kürler halinde verilmesi ile tedavi edilen hastalar sonrasında iyileşme göstermektedir. Buna ilaveten hastalar, beyin tümörleri tedavisi kapsamında ağrıyı ve tedavileri kontrol altına aldığı bilinen özel terapilere katılabilirler. Özel terapi kapsamında verilen bu tedaviler, destek bakım, palyatif bakım ve semptom yönetimi gibi terapileri kapsamaktadır.

0/5 (0 Reviews)

İlgili Yazılar